Vijesti

Dekan FIS-a dr. Enver Omerović posjetio Centar kralja Fahda u Sarajevu

Dekan Fakulteta za islamske studije, dr. Enver Omerović, posjetio je 24. 5. 2024. godine predstavnika Centra kralja Fahda, Amira bin Binvan Al Inzija, koji je ujedno i direktor vjerskog atašea ambasade Saudijske Arabije u Sarajevu. Tokom posjete, dr. Omerović je gospodina Al Inzija obavijestio o uspješnoj realizaciji saradnje između FIS-a i Centra kralja Fahda, posredstvom Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.
Saradnja je rezultirala nizom sezonskih projekata, uključujući poklone za obavljanje umre, distribuciju hurmi, mushafa i druge značajne projekte. Također, najavljena je buduća saradnja na novim projektima od zajedničkog interesa.
Gospodin Al Inzi je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i obećao podršku Centra kralja Fahda u daljem unapređenju kvaliteta obrazovnog rada na Fakultetu za islamske studije. Ova posjeta i obećana podrška doprinijet će jačanju veza između dvije institucije i daljem razvoju obrazovnih kapaciteta FIS-a.