Vijesti

Da li Kur`an govori o brzini svjetlosti

U Kur`anu a.š. se nalazi ajet u kome se ukazuje na brzinu svjetlosti. Do ovog otkrića su naučnici došli ne baš tako davno.
Kaže Allah dž.š:
{و إنّ يوماً عند ربِّك كألفِ سنةٍ ممّا تعدّون} الحج 47
„A samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem računanju.“ (Al-Hadždž, 47)
Prilikom posjete Mjesecu 1969. god. kosmonauti su ostavili na njemu ogromna ogledala, koja im služe da pomoću laserskih zraka koje šalju sa Zemlje na Mjesec, a koji se odbijaju nazad, precizno utvrde  razdaljinu između Mjeseca i Zemlje.
Onaj ko posmatra Mjesec izvan Sunčevog sistema dobija utisak da se Mjesec okrene oko Zemlje svakih 27,3 dana. Međutim, sa okretanjem Zemlje oko svoje ose, Mjesec upotpuni svoje kretanje oko Zemlje svakih 29,5 dana. 

Ali, istina je da Mjesec prevali svoju putanju oko Zemlje za 27,3 dana. Pitanje koje se postavlja je: Koja je razdaljina koju Mjesec prevali oko Zemlje za hiljadu godina?
Ideja koja je pala na pamet jednom islamskom učenjaku jeste da ovaj ajet upućuje na dva izjednačena vremena.
Kaže Uzvišeni: 
{و إن يوماً عند ربّك كألف سنة مما تعدَون}  الحج 47
„A samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem računanju.“ (Al-Hadždž, 47)
Znači, imamo dan i imamo hiljadu godina. Kako ćemo ih izjednačiti? I šta im je zajedničko?
Kažu učenjaci: „Brzina svjetlosti, ustvari, jeste kosmička brzina. Odlikuje se po tome što nijedno tijelo ne može stići do nje, niti je može opipati. Kada god tijelo poveća brzinu, vrijeme se uspori, a kada tijelo dođe do ove brzine, onda vrijeme prestaje da radi za njega.“
Podaci govore da je razdaljina između Zemlje i Mjeseca 384 hiljada km, a Mjesec se kreće oko Zemlje brzinom koja iznosi 1 km u sekundi. Brzina svjetlosti, po svjetskim mjerilima, iznosi 299.792 km u sekundi. Da zapamtimo ovaj broj jer ćemo ga naći u ajetu!
Ako damo ime danu koji je spomenut u ajetu onda je to kosmički dan. Onda će to da izgleda ovako:
{و إن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدّون} الحج 47
„A samo jedan dan u Gospodara tvoga  traje koliko hiljadu godina…“ (Al-Hadždž, 47)
Kosmički dan = Hiljadu godina.
1 = 1000 godina
Nalazimo tajnu vezu između dužine dana i dužine hiljadu godina!
Pa koja je to tajna veza na koju cilja Kur`an?
1. Računanje dužine hiljadu godina
Kao što nam je poznato, računanje mjeseci i godina vezano je za kretanje Mjeseca, tako da mjesec dana upravo znači upotpunjen krug koji Mjesec prođe oko Zemlje. Kada Mjesec završi svoju putanju dvanaest puta oko Zemlje, onda se to naziva godinom, i tako će biti do kraja ovoga svijeta. Mjesec zajedno sa svim nebeskim tijelima, koja se nalaze u vasioni, funkcioniše po ustaljenom sistemu koji se odlikuje harmonijom, preciznošću, po ustaljenom sistemu zakona Božje mudrosti i milosti.
Kaže Uzvišeni u Kur`anu a.š:
{إنّ عدّةَ الشهور عند الله اثنا عشر شهراً} التوبة 36
„Broj mjeseci u Allaha je dvanaest prema Allahovoj knjizi.“ (At-Tewba, 36)
Ako uzmemo da izračunamo koliko Mjesec prevali kilometara oko Zemlje, onda je to 2.152.612,27 km. Ova brojka iznosi potpunu Mjesečevu putanju oko Zemlje.
Ako hoćemo da znamo koliko kilometara pređe Mjesec za godinu dana oko Zemlje, onda ćemo ovaj broj pomnožiti sa 12.
12 x 2.152.612,27 x 12 = 25.831.347 km
A ako hoćemo da znamo koliko Mjesec pređe oko Zemlje za hiljadu godina, onda ovaj proizvod množimo sa hiljadu.
25.831.347 x 1.000 = 25.831.347.000 km
2. Dužina jednog dana
Dan traje 24 časa, a 24 časa iznose, prema svjetskim standardima mjerenja, 86.164 sekunde.
Imamo dužinu puta koju Mjesec postigne za hiljadu godina oko Zemlje i ona je 25.831.347.000 km.
Imamo i dužinu dana koja iznosi 86.164 sekunde i ovaj broj predstavlja vrijeme.
Da bismo spoznali tajnu vezu između daljine i vremena, koristit ćemo se poznatim zakonom koji kaže: 
Vrijeme podijeljeno sa daljinom jednako je brzina.
V : D = S   
Imamo poznatu daljinu i poznato vrijeme.
Daljina koju Mjesec pređe za hiljadu godina oko Zemlje iznosi 25.831.347.000 km.
Dužina jednog dana iznosi 86.164 sekunde.
U ovoj operaciji ostala nam je još jedna nepoznanica, a to je brzina.
Uradit ćemo sljedeću operaciju i dobit ćemo iznenađenje.
Kosmička brzina 25.831.347.000 : 86.164 = 299.792 km u sekundi, a ovo je brzina svjetlosti u sekundi i ovo su, naravno, potpuno precizne brojke.
Znači, ajet nam upućuje tajnu poruku o brzini svjetlosti, i to kada se brzina svjetlosti poveže između dužine dana i dužine hiljadu godina.
U ovom pogledu Kur`an je preteča nauke, a ovi podaci svakako nisu slučajnost onima koji pameti imaju!
Potpitanja
Postoje pojedina potpitanja sa kojima mogu da se suoče čitaoci ovih članaka, a ona su sljedeća:
1. Zašto smo izabrali ovaj ajet da ukazuje na brzinu svjetlosti?
2. Zašto Kur`an ne govori jasno i precizno o brzini svjetlosti?
3. Da li to znači da Božja naređenja idu brzinom svjetlosti?
Činjenica je da Kur`an sadrži u sebi tajne koje treba otkriti. Ponekad treba da prođu stotine godina pa da dođe vrijeme naučnog prosperiteta da bi se otkrile određene tajne (mu`džize) koje upućuju na autentičnost i originalnost porijekla Kur`ana a.š. kao mu`džize koja odgovara svakom vremenu i prostoru.
Kao što vidimo ajet je povezao dvije komponente između dana i hiljadu godina, i kao što smo vidjeli veza između kosmičkog dana i hiljadu  godina je broj 299.792, a ovaj broj predstavlja brzinu svjetlosti u sekundi.
Kako ćemo tumačiti postojanje ovog broja u Kur`anu?
Šta je brže od svjetlosti?
Kaže Uzvišeni Allah dž.š.:
{يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثمّ يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدّون} السجدة 5
„On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.“ (As-Sedžda, 5)
Ateisti i njima slični postavljaju pitanje: Da li Božja naređenja idu poput brzine svjetlosti?
Odgovor: Plemeniti ajet ukazuje potajno na brzinu svjetlosti. U ajetu se govori o  računanju vremena koje „hiljadu godina traje“. (As-Sedžda, 5)
Ovo znači da se zapovjedi Božje penju do sedmog neba u jednom danu, ili hiljadu godina kako to mi računamo.
Šta to treba da znači? To znači da postoji brzina koja je puno veća od brzine svjetlosti!
Mi posredstvom nauke i najnovijih otkrića znamo da je najdalji zvjezdani svod nedavno otkriven udaljen od Sunčevog sistema oko 20 hiljada miliona svjetlosnih godina. Znači, da bi ta svjetlost dospjela do nas treba joj 20 hiljada miliona svjetlosnih godina. Ovi novootkriveni zvjezdani svodovi udaljeni su mnogo od Sunčevog sistema, van takozvanih zemaljskih nebesa. Zato Allah dž.š. kaže:
{ و زينّا السماء الدنيا بمصابيح}  فصلت 12
„A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nad njima Mi bdijemo.“ (Fussilet, 12)
Svjetlost pređe za jedan dan razdaljinu od 25.831.347.000 km i ova razdaljina potpada pod pravila i zakone koji vladaju u Sunčevom sistemu, tako da ova svjetlost nije u mogućnosti da pređe nebesa koja su vezana za Sunce i Zemlju u jednom danu, nego je potrebna neka druga i jača svjetlosna brzina. Ovog mišljenja su pojedini učenjaci.
Naučnici već duži niz godina izučavaju svaku uočljivu promjenu u Kosmosu, pogotovu kada se radi o pojavi crnila (mraka, crne mrlje) u Kosmosu. Učenjaci su mišljenja, i ono je svakim danom sve ubjedljivije, da postoji u Kosmosu nešto što je brže od svjetlosti! Ova ideja je prvi put ponikla od dvojice učenjaka iz Britanije, i to prije par desetina godina. Tvrdnja ovih učenjaka do današnjih dana nije opovrgnuta.
Ali, Kur`an indirektno ukazuje na postojanje kosmičke brzine veće od brzine  svjetlosti. Možemo slobodno reći da je Kur´an ukazao na ovu tezu još prije četrnaest vijekova. I ovo se ubraja u naučno-kur`ansku nadnaravnost.
U ajetu se spomenut na skriven način put kojim se koriste sva tijela u Kosmosu, a to je put krivudanja prilikom uspona. Sva tijela, pa i sateliti, koriste ovaj način putanje, jer da koriste horizontalan način nailazili bi na sile Zemljine teže i ostale sile, što bi uticalo na promjenu pravca satelita.
Uzvišeni Gospodar u ajetu govori o brzini Svoje odredbe i upoređuje je sa brzinom oka, pa kaže:
{و ما أمرنا إلاّ واحدة كلمح بالبصر} القمر 50
„I naređenje Naše je samo jedna riječ – sve bude u tren oka.“ (Al-Kamer, 50)
Imamo još jedan ajet koji govori o trenutku nastupanja Smaka svijeta, a nastupanje ovog događaja je kao treptaj oka.
Kaže Uzvišeni Gospodar:
{و لله غيب السموات و الأرض و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كلّ شيئ قدير} النحل 77
„Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta će u tren oka doći, ili još brže, jer je Allah, uistinu, Svemoćan.“ (An-Nahl, 77)
Zasigurno je da ovi ajeti sadrže jasne poruke o kosmičkoj brzini koja je zastrašujuća, o kojoj učenjaci tragaju, pišu i govore, ali zasigurno da ova tema zaslužuje još puno i puno truda, izučavanja i razmišljanja.
Kaže Uzvišeni Allah dž.š:
{يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثمّ يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدّون} السجدة 5
„On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.“ (As-Sedžda, 5)
Kaže Uzvišeni Allah dž.š:
{تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} المعارج 4
„K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje.“ (Al-Me`aridž, 4)
Na samom kraju ne preostaje nam ništa drugo nego da citiramo sljedeći ajet: 
„Mi ćemo im pružati naše dokaze u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur`an istina.“ (Fussilet, 53)

Leave a comment