Vijesti

550 godina obrazovanja u Sandžaku

10. maja u Novom Pazaru je organizova nesvakidašnji skup.

Naime, u organizaciji Fakulteta za Islamske studije u Novom Pazaru održan je naučni skup „Pet stotina i pedeset godina obrazovanja u Sandžaku“.

Na spomenutu temu govorili su profesori islamskih nauka iz Sarajeva.

„Kompetencije i položaj svršenika obrazovnih institucija Bošnjaka“ – Prof. dr. Ismet Bušatlić, dekan Fakulteta islamskih nauka – Sarajevo

„Značaj vjerskog znanja u društvenom životu Bošnjaka“ – Prof. dr. Džemaludin Latić – Sarajevo

„Moderno islamsko obrazovanje Bošnjaka“, Prof. dr. Dževad Hodžić – Sarajevo

Profesori su na izvrstan način govorili na eve teme predstavljajući Sandžak, historiju ovoga naroda kroz prizmu obrazovanja, kao i o aktuelnim obrazovnim procesima koje je pokrenula Islamska zajednica osnivajući obrazovne institucije od predškolskih vrtića do univerziteta.

Skup se održao u Velikoj sali zgrade glavnog ureda Mešihata u Novom Pazaru

Ovo je bio jedan od najznačajnijih naučnih skupova koje je organizovao Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru ove godine.

Leave a comment