Vijesti

Upis za primljene studente

Kandidati koji su Konkursom za upis studenata u školskoj 2012/2013. godini primljeni u prvu godinu studija dužni su se upisati od 24. do 28.09. 2012. godine.

 

Kandidati prilikom upisa na I godinu osnovnih akademskih studija podnose sljedeća dokumenta:

1.      Upisni list,

2.      Index,

3.      Dvije fotografije 6×4,

4.      Potvrda o uplatai prve rate školarine.

Leave a comment