Vijesti

U Upravi za nauku i obrazovanje održan sastanak sa dekanima i prodekanima islamskih fakulteta

15-12-2015-01-dekani-sastanak-1U ponedjeljak, 14. decembra u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održan je radno-konsultativni sastanak sa dekanima / prodekanima  islamskih fakulteta. Sastanku su prisustvovali: prof. dr. Enes Karić, direktor Uprave, Ibrahim ef. Begović, šef Odjela za visoko obrazovanje, nauku i kulturu u Upravi, doc. dr. Ahmet Alibašić, prodekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, prof. dr. Nusret Isanović, prodekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, prof. dr. Fuad Sedić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i prof. dr. Admir Muratović, prodekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru.

Cilj sastanka bio je sumarno sagledavanje aktuelnih nastavno-naučnih aktivnosti fakulteta i planova za tekuću akademsku godinu, te razgovor i dogovor o aktivnostima i projektima predviđenim u Strategiji razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada za period 2014. – 2024. a sve u kontekstu opredjeljenja da se predano i kvalitetno radi na uređivanju ove oblasti

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku, u uvodnoj riječi istakao je opredjeljenje Uprave da se u narednom periodu predano, timski, kolektivno ali i na nivou svakog fakulteta pojedinačno radi na podizanju kvaliteta nastavno-naučnog rada za što će Strategija biti dobar osnov.

Nakon što su dekani / prodekani predstavili aktuelne i glavne planirane aktivnosti na fakultetima, vođen je vrlo konstruktivan razgovor o potrebama, mogućnostima i zadatostima zajedničkog rada u području naučno-istraživačkih projekata, pokretanju novih studijskih programa i većoj saradnji na nivou odsjeka i katedri s ciljem kvalitetnijeg odgovora na izazove koji stoje pred visokoškolskim i naučnim ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Razgovor je rezultirao usaglašavanjem smjernica za rad u narednom periodu i do sljedećeg sastanka.

Leave a comment