Vijesti

Treći strani jezik na Fakultetu za islamske studije

Fakultet-za-islamske-studijeOdlukom Nastavničkog vijeća od ove akademske godine na Fakultetu za islamske studije će se izučavati i Njemački jezik.

Interesovanje naših studenata i želja da svoje znanje nadograde sa još jednim stranim jezikom predstavlja upravi Fakulteta obavezu da izađe u susret i svojim studentima i omogući  pohađanje pomenutog stranog jezika. Tako da od ove akademske 2015/16 naši studenti će izučavati pored arapskog, engleskog i njemački jezik.

Kao i uvijek tako i u buduće, Fakultet za islamske studije će izlaziti u susret svim zahtjevima naših studenata a u cilju unapređenja studija.

Leave a comment