Vijesti

Semir Čupović odbranio doktorsku disertaciju na FIS-u

Semir Čupović uspješno je odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu za islamske studije, pod mentorstvom prof. dr. Sulejmana Topoljaka.

Dr. Semir (Smailj) Čupović, rođen 07.02.1989 god., u selu Jeliće , opština Tutin.
Osnovnu školu završio je u Ribariću 2004 godine. Nakon toga upisuje medresu Gazi Isa Beg u Novom Pazaru , koju uspješno okončava odličnim uspjehom 2008 godine.
Iste godine upisuje Fakultet za Islamske studije , smjer Šerijat, koji uspješno završava i diplomira na istom 2012 godine.

Master studije, na istom odsjeku za Šerijat završava 2021 godine i uspješno brani master rad na temu: “Pravni status nemuslimana u islamskom pravu”.
Nakon toga upisuje doktorske studije na Fakultetu za Islamske studije i više od tri godine, pod mentorstvom doktora Sulejmana Topoljaka, radi na izradi doktorske disertacije.

Objavio je više naučnih radova iz oblasti Fikha i Šerijatskog prava, a izdvajamo: ” Kamata u Kur'anu i njene posljedice” – naučni rad objavljen u časopisu “Ekonomski izazovi”, časopisu Departmana Ekonomskih nauka internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru.
Zatim naučni rad, “Zloupotreba emocija i njihova instrumentalizacija u frakcionaštvo kroz percepciju sunneta” kao i rad, “Eutanazija u šerijatskom pravu” , objavljeni u časopisu FIS-a, “Islamska misao”.

Oženjen je i otac dvoje djece.