Vijesti

Sastanak Vijeća studenata FIS-a sa dekanom

U utorak 14.11.2023. godine na Fakultetu za islamske studije, predstavnici studenata su se sastali sa dekanom fakulteta Prof. Enverom Omerovićem.

Sastanak je počeo predstavljanjem sektora studenata kao što su sektor za medije, sektor za studentski časopis, sektor za debatni klub i drugi. Nakon toga studenti su upoznali dekana sa projektima koji će biti realizovani u narednom periodu.

Dekan fakulteta je izrazio veliko zadovoljstvo zbog svijesti koju studenti posjeduju, i dao svoje prijedloge kao i razne ideje kako bi još više mogli da napreduju.

Predstavnici studenata će u narednom periodu dekanu predstaviti detaljan plan i program svakog odbora, što će rezultirati boljom organizacijom i posvećenošću radu.

Ovaj sastanak je zaista bio od ogromnog značaja za sve studente. Bila je to prilika da iznesu svoje ideje, brige i prijedloge dekanu fakulteta, koji je ključna figura u donošenju odluka i stvaranju boljih uslova.

Sigurni smo da će rezultati ovog sastanka donijeti pozitivne promjene za sve nas!