Vijesti

Pripreme za upis

Na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru dana 28.05.2009. godine održana je 12. redovna sjednica Naučno-nastavnog vijeća, na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja vezana za nastavni proces, ispitne rokove i druge redovne aktivnosti Fakulteta.
Dekan Fakulteta dr. hfz. Almir Pramenković obavijestio je nastavni kolektiv o proteklom radu u ljetnom semestru i pripremama za junski ispitni rok. Također je prisutne informisao o kulturnoj manifestaciji „Dani bošnjačke kulture“ koja je uspješno organizovana u povodu dana godišnjice Fakulteta. On je tom prilikom pozvao profesore da se aktivno uključe u samu organizaciju naredne manifestacije i daju svoj doprinos kako bi ona bila uspješna i efikasna.
Kroz određene diskusije profesora vezanih za nastavni proces, te podrške aktivnostima Fakulteta, a posebno uspješno organizovanoj manifestaciji „Dani bošnjačke kulture“, svi su na kraju bili složni u tome da uspjeh Fakulteta zavisi od zajedničkog i organizovanog rada.

 

Donatori FIS-a

Predstavnici Zajednice sandžačke dijaspore i naših džemata u Švicarskoj, naša braća Aljković Almir, Sejdović Senad, Maličević Enes, Brničanin Erkin i Gagić Faik donirali su Fakultetu za islamske studije novčanu pomoć u iznosu od po 300 eura, a na ime stipendija za studente pomenutog Fakulteta.
Inače, naši Bošnjaci u dijaspori, koji su organizovani kroz džemate Islamske zajednice, aktivno se interesuju o stanju muslimana u svom rodnom kraju i redovno učestvuju u akcijama koje vodi Islamska zajednica u Srbiji.
Fakultet za islamske studije je takođe bogatiji za još dva lap-top računara. Naime, radi se o još jednoj veoma vrijednoj donaciji za Fakultet iz sandžačke dijaspore, od već poznatih donatora Islamskoj zajednici.  Sejdović Ferhan i Vatić Senad su donatori (vakifi) ova dva prenosiva računara, pomoću kojih će se u mnogome unaprijediti izvođenje nastave i ostalih aktivnosti na Fakultetu za islamske studije.
Molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da obilno sevabima nagradi naše donatore i da im podari obilje nafake i svako dobro ovog i budućeg svijeta.

Učenici i profesori vjeronauke iz Prijepolja posjetili FIS

U sklopu redovnih aktivnosti Vjersko-prosvjetne službe Medžlisa Islamske zajednice Prijepolje, u saradnji sa Medresom „Gazi Isa-beg“ i Fakultetom za islamske studije u Novom Pazaru, još jednom je uspješno realizovana jednodnevna ekskurzija posjete ovim vjersko-prosvjetnim i obrazovno-odgojnim ustanovama Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.
U subotu 30.05.2009. god. učenici vjerske nastave u osnovnim školama (8. razredi) u Prijepolju posjetili su Fakultet za islamske studije, a sa radom, ciljevima i načinom studiranja na ovoj prvoj visokoškolskoj ustanovi ovakve vrste u Sandžaku i Srbiji upoznao ih je prodekan mr. Mustafa Fetić i prof. dr. Mehmed Mešić – predsjednik Upravnog odbora Fakulteta.
Tom prilikom učenici su obišli zgradu Fakulteta (predavaone, kabinete, dekanat itd.) i uvjerili se o dobrim uslovima studiranja koje pruža Fakultet.
Učenici su izrazili zahvalnost organizatorima ove posjete i zadovoljstvo što su bili u prilici posjetiti „Gazi Isa-beg“ medresu, Fakultet za islamske studije, kao i Novi Pazar, uz sugestiju organizatorima da je do ovakve posjete trebalo doći ranije.
 

Leave a comment