Vijesti

Predstavnici FIS-a na seminaru u Sarajevu

4U organizaciji Istanbul University i Centra za napredne studije (Center for advanced studies) u Sarajevu je u periodu 14-16. oktobra 20016.održan međunarodni seminar na temu “Visoko islamsko obrazovanje u Evropi”. Seminar je bio namijenjen predstavljanju islamskih fakulteta iz Evrope. Učešće je uzela i delegacija Fakulteta za islamske studije iz Novog Pazara koju su činili prof.dr. Admir Muratović – prodekan i hfz. prof.dr. Almir Pramenković – profesor. Hfz.prof.dr. Almir Pramenković je kroz referat predstavio FIS.

Na seminaru su bili predstavnici sledećih fakukteta i univerziteta:

 1. Fiakultet islamskih nauka Sarajevo
 2. Faculty of Ilahiyat – Istanbul University
 3. Fatih Sultan Mehmet Waqf University
 4. Russian Islamic University in Kazan,
 5. Islamski pedagoški fakultet u Zenici
 6. Islamski pedagoški fakultet u Bihaću
 7. Islamski fakultet u Skoplju
 8. Islamski fakultet u Prištini
 9. Islamski institut Njemačka
 10. Centar za islamsku teologiju Tubingen Univerzitet
 11. Institut za islamsku teologiju Univerzitet iz Osnebrika
 12. Institut za islamsku teologiju Univerzitet Paderborn
 13. MIHE, Lester-Engleska
 14. Muslimanski koledž Kembridž Engleska
 15. Visoko obrazovanje u Francuskoj.

Na seminaru su tretirana važna pitanja koja se tiču pozicije islamskih fakulteta u kojima djeluju, njihove integracije u društvu i prisutnost u društvenom životu zajednice kao i mnogi izazovi sa kojima se islamski fakulteti sreću u sekularnom društvu.

3 2 1

Leave a comment