Vijesti

Potpisan protokol o saradnji između Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru i Svjetske islamske humanitarne organizacije iz Kuvajta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultet za islamske studije nastavlja razvoj međunarodne saradnje

Svjetska islamska humanitarna organizacija iz Kuvajta jedna je od najvećih organizacija u svijetu koja se bavi dobrotvornim radom i pruža podršku obrazovanju. Ona djeluje na prostoru 136 država u svijetu.  Organizaciju predvodi savjetnik emira Kuvajta koji je ujedno i specijalni savjetnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija,  šejh dr. Abdullah el-Ma'tuk.

Ugovor otvara put za sprovođenje:

 • Dobrotvornih projekata važnih za muslimane u Republici Srbiji.
 • Razmjenu stručnih kapaciteta u različitim poljima među potpisnicima protokola.
 • Podrška na administrativnom, naučnom i pedagoškom planu kako bi se unaprijedio rad ustanova Islamske zajednice.
 • Unapređenje korištenja zajedničkih kapaciteta.
 • Podrška razvojnim socijalnim projekatima važnim za muslimane u Srbiji.
 • Podršaska imamima, hatibima i daijama shodno protokolu Islamske zajednice.
 • Saradnja na razmjeni posjeta prilikom obilježavanja važnih datuma.
 • Podrška unapređenju naučno-nastavnog pragrama.
 • Podrška u vidu stipendiranja studenata na naučnim projektima.
 • Pružanje konsultativne podrške za ostvarivanje humanitarnih projekata Islamske zajednice u Srbiji.
 • Obezbjeđivanje literature, tehničkih pomagala i opreme koja je potrebna ustanovama Islamske zajednice.
 • Podrška istraživanju o muslimanima u Srbiji kako bi se ustanovilo šta su njihove potrebe.

 

Protokol ispred Fakulteta za islamske studije potpisao je dekan, prof. dr. Enver Gicić.

Leave a comment