Vijesti

Posjeta maturanata Medrese Fakultetu

Učenici i učenice četvrte godine Medrese „Gazi Isa-beg“ posjetili su Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru. Ova posjeta je organizovana u sklopu redovnih aktivnosti Medrese i Fakulteta u želji da se budućim diplomcima Medrese na najbolji način predstave studijski programi, kapaciteti i uslovi studiranja na Fakultetu za islamske studije. Ova posjeta je imala za cilj da se maturantima ukaže na to da sada, da bi sticali znanja, ne moraju da putuju van svoga mjesta, već da mogu i ovdje u Sandžaku dobiti nauku kao u bilo kom dijelu svijeta, a da opet budu sačuvani i zaštićeni sigurnošću rodnog grada i vlastitog naroda.

Učenike su predvodili profesori Medrese sa svoji direktorom, a na Fakultetu za islamske studije su ih dočekali dekan FIS-a hfz. dr. Almir Pramenković, prodekan mr. Hajrudin Balić i dr. Mehmed Mešić – predsjednik Upravnog odbora FIS-a.

Nakon obilaska prostorija FIS-a u jednoj od učionica organizovan je radni sastanak rukovodilaca Fakulteta i učenika na kome su dekan Pramenković  sa saradnicima prezentirali studijske programe.

Dekan hafiz Pramenković je istakao da na FIS-u postoji šest departmana ili studijskih programa na kojima studenti mogu da steknu različita znanja iz islamskih nauka, ali da Fakultet ima i departmane na kojima se mogu upisati i nemuslimani. Ovo čini FIS jedinstvenim fakultetom u regionu jer on je, u stvari, mini univerzitet na kome predaje 45 profesora, a od toga 7 hafiza Kur'ana.

Prezentacija se završila pitanjima koja su učenice postavljale kako bi sebi još više pojasnile i približile FIS i kako bi im to pomoglo da donesu ispravnu odluku i da se na proljeće prijave i upišu da studiraju na ovom fakultetu.

 

Leave a comment