Vijesti

Posjeta Egipatskoj ambasadi u Beogradu

Dana 24.12.2009. godine delegacija Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, koju su sačinjavali dekan hfz. dr. Almir Pramenković i prodekan mr. Hajrudin Balić, posjetila je Egipatsku ambasadu u Beogradu. Njih je primio ambasador Egipta u Srbiji gospodin Ali Dželal Basiouni. 

U dugom, prijateljskom i bratskom razgovoru bilo je riječi o saradnji obrazovnih ustanova Mešihata Islamske zajednice sa srodnim ustanovama u Egiptu. Dekan Pramenković je upoznao domaćina sa Fakultetom za islamske studije, kao i ostalim obrazovnim institucijama koje djeluju u okrilju Mešihata, što je izazvalo posebno zadovoljstvo kod ambasadora.

Ambasador se interesovao za stanje u Islamskoj zajednici nakon pokušaja njene destabilizacije, o čemu su ga gosti podrobno informisali. Bilo je riječi i o mogućnostima bolje saradnje Mešihata i Egipatske ambasade, zašta je ambasador bio zainteresovan. Njegova ekselencija je istakao da će Egipat dati punu podršku Islamskoj zajednici u Srbiji, posebno obrazovnim ustanovama, obećavši:

– Usavršavanje studenata Fakulteta za islamske studije u Egiptu,

– Organizovanje seminara i tečaja za profesore FIS-a u Egiptu,

– Obezbjeđivanje dodatne literature i potrebne opreme za FIS,

– Deset stipendija za studije na prestižnom Univerzitetu Al-Azhar u Kairu.

– Nastavak programa posjeta hafiza iz Egipta Islamskoj zajednici u Srbiji tokom mjeseca Ramazana.

Nakon poziva da posjeti Sandžak i obećanja ambasadora da će to učiniti, posjeta je završena na obostrano zadovoljstvo.

Leave a comment