Vijesti

Osavremenjivanje programa

U subotu 08.11.2008. god. na Fakultetu za islamske studije održana je sjednica Nastavno-naučnog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:  
1. Obraćanje glavnog muftije Muamer-ef. Zukorlića, 
2. Reorganizacija studijskih programa, 
3. Kadrovska struktura, 
4. Održavanje nastave i ispitni rokovi, 
5. Inicijativa osnivanja Centra za istraživanje i prevođenje, 
6. Razno i tekuća pitanja. 

Sjednicom je predsjedavao novi dekan Fakulteta dr. hfz. Almir Pramenković.
U okviru prve tačke dnevnog reda Glavni muftija je govorio o značaju i ulozi Fakulteta za islamske studije na ovim prostorima, te mjestu koje mu pripada u vaspitno-obrazovnom sistemu Islamske zajednice. U tom smislu, Muftija je naglasio da se Fakultetu daje prednost i puna podrška u odnosu na ostale institucije unutar Islamske zajednice, pretendujući da bude elitna visokoškolska obrazovna ustanova u regionu, pa i šire. Stoga je i podržao reorganizaciju studijskih programa, te ostale aktivnosti koje su usmjerene ka afirmaciji Fakulteta.  
Reorganizacija studijskih programa bila je tema druge tačke dnevnog reda. Dekan je objasnio potrebu proširenja studijskih smjerova u novih šest. Prisutni profesori i asistenti su iznijeli svoja zapažanja i prijedloge, prvenstveno za svoje oblasti i predmete, uz zajednički zaključak da se još neko vrijeme nastave konsultacije vezane za ovu problematiku, a tek onda pristupi finalnoj izradi nastavnog plana i programa.  
Što se tiče kadrovske strukture Fakulteta, ona je od ove akademske godine ojačana sa nekoliko značajnih profesora iz Bosne i Hercegovine, kao što su dr. hfz. Safvet Halilović, kurra hfz. mr. Dževad Šošić i dr. Takođe je data jaka podrška postdiplomcima da ubrzaju svoje studije, te kao naš kadar sa ovih prostora popune profesorske redove na Fakultetu. 
Kada su u pitanju nastava i ispitni rokovi, Fakultet je predložio pooštrenje kriterijuma, u smislu striktnog poštivanja obaveza, kako od strane profesora i administrativnog osoblja, tako i od strane studenata. 
I na kraju, prihvaćena je inicijativa da se formira Centar za istraživanje i prevođenje, u čijem radu će aktivno učešće uzeti profesorski kadar sa Fakulteta.    

Leave a comment