Vijesti

Novi master radovi na FiS-u

12Na Fakultetu za Islamske studije sve veći broj oni koji upisuju master studije. Studenti dolaze iz Sandžaka i regiona, tako su i fva brata hafiza sa prostora Bosne i Hercegovine, Nermin i Maid Ibrahimović   polagali svoje master radove na FIS-u. Njihovi radovi biće od velikog značaja za FIS i Školu Kur'ana Časnog.

Leave a comment