Vijesti

Nijaz Mušović i Edita Vejsilović odbranili diplomske radove

  Nijaz Mušović iz Bijelog Polja je odbranio diplomski rad pred komisijom u sastavu: prof. Rešad Plojović, prof. dr. Mevlud Dudić, mentor i mr. Hajrudin Balić. Diplomski rad pod temom “Uloga vakufa u očuvanju islama u Bijelom Polju”

  Edita Vejsilović iz Novog Pazara je branila diplomski rad na temu “Utjecaj islama na moralno  vaspitanje” pred komisijom: mr. Mustafa Fetić, prof. dr. Mevlud Dudić i mr. Mirsada Zukorlić

   Edita Vejsilović rođena 6.11.1983. godine u Novom Pazaru od oca Šabana i majke Džemke. Osnovnu školu završila u Novom Pazaru u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“.Srednju školu završila u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Novom Pazaru – trgovinski tehničar.Fakultet za islamske studije upisala 1.10.2003. godine, istudiranje uspješno završila.Radi u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Novom Pazaru

   

 

Nijaz Musovic roden je 08.01.1981. godine u Bijelom Polju od oca Nusreta i majke Muskije. Osnovnu skolu je zavrsio u Bijelom Polju. Nakon osnovne skole upisuje Gazi Isa-beg medresu u Novom Pazaru koju zavrsava 2003. god. Posle  toga upisuje Islamsku Pedagosku akadekiju koja je kasnije prerasla u Fakultet za Islamske studije. Trenutno obavlja funkciju imam vaiza u Bijelom Polju. Bio je i predsednik udruzenja studenata na Fis-u. Uspesno vodi i Omladinski klub pri odboru Islamske zajednice u Bijelom Polju. Bio je jedan od inicijatora za otvaranje mektebskih punktova na teritoriji Bijelog Polja. Dopisnik je Islamskih novina Glas Islama iz Novog Pazara i Islamskih novina Elif iz Podgorice. Nakon diplomiranja na ovom smijeru i na teoloskom smjeru, dalje skolovanje planira na Internacionalnom univerzitetu.

 

Leave a comment