Vijesti

Naučna konferencija na FIS-u

SONY DSCNa Fakultetu za islamske studije dana 13.05.2015. godine održana je  naučna konferencija „Šerijatsko pravni, sociološko psihološki aspekt nasilja“.

Konferenciju je otvorio dekan FIS-a prof. dr. Enver Gicić rekavši da je Fakultet za islamske studije prepoznao potrebu za organizovanjem konferencije na ovu temu. On je dodao da studenti i upošljenici FIS-a imaju pravo da izraze svoje stavove i stav islama prema nasilju:

„Današnjim skupom smo zajedno sa profesorima i asistentima IUNP-a, kako bi zajedno pronašli rješenje za rešavanje sve prisutnijeg problema nasilja u našem društvu. Zapitajte se da li mi kao Fakultet imamo pravo da ćutimo, gledamo i ništa ne radimo dok se širi nasilje kako porodično, vršnjačko, tako razni drugi oblici zlostavljanja“ istakao je dr. Gicić.

Dekan je poručio kako učesnicima tako i studentima da moraju imati svoj stav i viziju kako bi svojim djelovanjem pomogli u rješavanju problema u Sandžaku.

Na konferenciji su učešće uzeli i svoje radove približili studentima profesori i asistenti Fakulteta za islamske studije i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Od izlagača prvi je govorio predsjednik Medžlisa Priboj doc.dr. Enes ef. Svraka na temu „Nasilno ponašanje učenika u školi- stav islama prema nasilju“. On je istakao da je nasilje kao oblik ponašanja sve prisutnije u svijetu i da je to prije svega odraz stanja društva u kome se nalazimo.

Doc. dr. Mustafa Fetić govorio je na temu „ Šutnja prema nasilju je njegovo odobravanje“ koji je istakao da je glavni problem što se na nasilje reaguje samo kada je u velikim razmjerama.

Dekan fakulteta prof. dr. Enver Gicić govorio je na temu „Šerijatsko-pravni tretman nasilja“ i naglasio je da se rješenje za rješavanje savremenih problema može naći u Kur'anu Časnom.

Između ostalih svoje teme su izlagali:

 • dr. Almir hfz. Pramenković – Forme i oblici medijskog nasilja
 • dr. Hajrudin Balić- Vidovi nasilja sa islamskog aspekta
 • Ferid Bulić, dr. Ergin Hakić- Delikti i nasilje izvršeni od strane maloljetnika
 • dr. Nezar Omran – Nasilje u islamu pogrešne i tendenciozne kritike na račun islama-koji je svoj rad izlagao na arapskom jeziku
 • Fatima Fejzović – Intelektualno zlostavljanje žene
 • Jelena Rakić, Maja Grujić – Nasilje u sportu
 • dr. Ševket Krcić- Etičko-pravni aspekti prevladavanja fenomena nasilja
 • Aref Duraković- Individualna percepcija Šerijata kao uzrok nasilnog ponašanja
 • Remka Džemić – Zloupotreba prava žene i nasilje nad njom
 • Melida Aljović-Škola kao preventivni faktor nastanka vršanjačkog nasilja
 • Dženis Šaćirović- Pravno sociološki aspekt primjene savremenih modela policijskog rada.

Studenti su uzeli aktivno učešće u diskusiji gdje su postavljali razna pitanja vezana za teme izlagačima, kako bi se našlo rješenje za ovaj problem. Radovi izlagača biće dostupni studentima i u pisanoj formi.

SANA- Amela Salković

SONY DSC

SONY DSC

 

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC

SONY DSC

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC

Leave a comment