Vijesti

Naučna konferencija na Fakultetu za islamske studije

Na Fakultetu za islamske studije otpočela naučna koneferencija  „ Podučavanje arapskog jezika u Srbiji“- analiza postojećih metoda i razmatranje razvojnih šansi u skladu sa savremenim pedagoškim dostignućima.

Konferencija ima za cilj da one koji nisu sa arapskog govornog područja pomogne u što boljem upoznavanju sa arapskim jezikom. Učesnici su imali prilike upoznati se sa nekim inovacijama kada je u pitanju metodologija izučavanja arapskog jezika, za one kojima ovaj jezik nije maternji u cilju postizanja jezičkih vještina.

Fakultet je imao čast ugostiti najpoznatije svjetske naučnike i poznavaoce jezika.

Sana

Leave a comment