Vijesti

Nagovještaj dolaska Muhammeda a.s. u kjigama Ehli-kitabija

I tako Kur’an a.š. nastavlja konstantno sa opisom Poslanika Muhammeda a.s., pa kaže:

 

{الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم و إن فريقا منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون}

 

„Oni kojima smo dali Knjigu znaju Poslanika kao što znaju sinove svoje, ali neki od njih doista svjesno istinu pokrivaju.“ (Al-Bekara, 146)

 

Kaže Uzvišeni:

 

{و لمّا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين}

 

„A kada im Knjiga od Allaha dolazi, koja priznaje kao istinitu Knjigu koju imaju oni – a još ranije su pomoć protiv mnogobožaca molili – i kada im dolazi ono što im je poznato, oni u to neće da vjeruju, i neka zato stigne nevjernike Allahovo prokletstvo.“ (Al-Bekara, 89)

 

Kaže Isa a.s. u Jovanovom Indžilu, citat 14, 24-26: „Govor koji čujete nije moj nego je od Boga koji me je poslao. Ovo govorim dok sam među vama. A Ahmed, kojeg će vam poslati Bog, on će vas poučiti svemu i objasnit će vam sve što sam vam rekao.“

U Jovanovom Evanđelju, 16, 5-8, kaže Isa a.s: „Od sada se ja trudim da postignem cilj mog poslanstva, ali niko od vas ne pita kako idemo? Da sam vam ovo prije rekao, to bi vam srca napunilo žalošću, ali ću vam reći istinu, doći će vam Ahmed, a kada on dođe svijet će živjeti u dobročinstvu.“

 

Kaže Isa a.s. u Jovanovom Jevanđelju, citat 16, 12-13: „Imam puno toga da vam kažem, a kada će doći istina, Ahmed će vas uputiti da slijedite istinu, jer on ne govori po svom hiru.“

 

Uzvišeni Allah kaže:

 

{و ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحي}

 

„On ne govori po hiru svome – to je samo Objava koja mu se obznanjuje.“ (An-Nedžm, 3-4)

 

U Indžilu prevedenom sa grčkog na engleski, arapski i druge jezike, Poslanik a.s. ima svoje ime „Elmeazzi“. Ta riječ je izvedena od grčke riječi PERIQLYTOS, što znači ime Ahmed – arapska riječ izvedena od infinitiva El-hamd.

U svojoj knjizi „Kazivanja o poslanicima“ na str. 397-398., kaže prof. Abdu-l-Vehab En-Nedžar: „Godine 1894. imao sam kolegu, bio je orijentalista, zvao se Karlo Nalino, Italijan, studirao je arapski jezik. Jedne prilike upitao sam ga šta znači riječ „periqlytos“,

pa mi je odgovorio: – Sveštenici kažu da je značenje ove riječi „elmeazzi“.

Na to je Nedžar rekao: – Pitaću dr. Karla Nalina, koji je doktorirao na starogrčkoj književnosti, a neću pitati sveštenike. Pa je odgovorio dr. Karlo: – Značenje ove riječi jeste onaj koji je hvaljen, slavljen, hamd. Na to je rekao Nedžar: – Da li to odgovara glagolima tafdila od hamed? Dr. Karlo je rekao: – Da. Prof. Nedžar mu je rekao: – Jedno od imena Poslanika Muhammeda je Ahmed.“

Ova riječ „periqlytos“ bila je uzrok da jedan od španskih sveštenika pređe u islam. Primio je islam u devetom stoljeću po Hidžri. Raspitivao se šta znači riječ „Elfarklit“ i dobio odgovor da ta riječ znači isto što i „Periqlytos“, a to upravo znači ime Muhammeda a.s. Promijenio je ime nakon primanja islama i dao sebi ime Abdullah. Napisao je čuveno djelo „Tuhfetu-l-Eribi fi Al-reddi ala ehli as-Salibi“. U ovoj knjizi, na str. 65-75, opširno će opisati primanje islama i sve ostalo što je bilo uzrok primanju islama. Umro je 832. god. po Hidžri. Njegova knjiga je vrlo rado čitana i prevodi se na strane jezike.

U Tevratu, citat: 18/17-19, kaže Uzvišeni Allah, obraćajući se Musa'u a.s:

„Postaviću njima poslanika od njih samih kao što si ti. Učinit ću ga da priča Mojim govorom, da ih savjetuje u svemu što mu Ja naredim.“

Ova radosna vijest u Tevratu odnosi se samo na Muhammeda a.s.

Naprimjer, kada Uzvišeni kaže Musa'u a.s: „Postaviću među njima poslanika“, odnosi se na Benu Israil, što je metafora, znači džed Božjeg poslanika Muhammeda a.s. A riječi „kao ti“ znače da je Muhammed a.s. kao Musa a.s u primjeni Božjih propisa, koji su potpuni i savršeni i uloga njihova jeste da anuliraju sve ostale i budu pečat do Kijametskog dana.

A riječi: „Učinit ću ga da priča Mojim govorom i da ih savjetuje u svemu što mu Ja naredim“, svakako su jedno od svojstava Muhammeda a.s. spomenuto u Kur'anu a.s.:

 

{و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي}

 

 

„On ne govori po hiru svome – to je samo Objava koja mu se obznanjuje.“ (An-Nedžm, 3-4)

 

Izvori:

www.55a.net

Tefsir ibnu Kesir 2/67

Leave a comment