Vijesti

Na FIS-u sa radom počeo Centar za arapski jezik

Na Fakultetu za islamske studije (FIS) zvanično je sa radom počeo Centar za arapski jezik. Pedeset studenata sa Instituta za islam u Beču gosti su, drugi put,  Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Prodekan istakao da u Centru radi stručni kadar.

Prof.dr. Admir Muratović, prodekan FIS-a je kazao:”Kombiniramo nastavu, imamo našu direktoricu Centra za arapski jezik, a postoje profesori koji inače rade sa tim ljudima.”

Cilj je kažu, učenje arapskog jezika ali i modela življenja i rada.

“Oni su željeli doći ovdje da uče arapski jezik, a mislim da nije samo zbog toga, vjerujem da je razlog i da uče model kako da ostanu originalni muslimani a da opet budu integrisani u svoje zajednice u koje su došli da žive, gdje su formirali svoje porodice. Želim kazati da su to mladi ljudi, koji su završili neke druge fakultete, ali pošto žive u sredinama koje nisu većinske muslimanske, a ima i onih koji su primili islam” – dodao je prodekan.

Studenti su porijeklom iz različitih dijelova svijeta, a žive u Austriji i Švicarskoj. Na Fakultetu će boraviti 15 dana.

 

SANA

 

 

SANA-

Leave a comment