Vijesti

Muktikulturalni dijalog

Pod pokroviteljstvom njemačke fondacije Konard Adenauer Stiftung u Beogradu je 3. i  4. novembra 2007. godine održan skup pod naslovom „Odnos pravoslavlja, katolicizma i islama prema državi i društvu“.

Na pomenutom skupu prisustvovali su studenti Fakulteta za islamske studije iz Novog Pazara, studenti Pravoslavne bogoslovije iz Beograda i studenti Kateheskog (katoličkog) instituta iz Subotice. Skup je trajao dva dana, na kome su, pored vrlo inspirativnih predavanja, studenti imali priliku da razmijene stavove, iskustva i da se upoznaju sa svim prisutnim. U toku dva dana održana su tri predavanja na relaciji odnos Pravoslavne crkve prema društvu, državi i politici. Naredni skup će se održati u Subotici, a treći u Novom Pazaru, gdje će Fakultet za islamske studije biti suorganizator.

 

Ministarstvo kulture Republike Srbije organizovalo je konferenciju 8. i 9. novembra 2007. godine u Beogradu na temu „Muktikulturalni dijalog i Bijela knjiga Evropske Unije“. Na ovom impozantnom i značajnom skupu prisustvovao je veliki broj domaćih i stranih uglednih ličnosti iz 10-ak država. Svi učesnici imali su svoje izlaganje. Na spomenutom skupu učestvovali su i predstavnici Islamske zajednice u Srbiji. Predstavljajući Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru obratio se mr. hfz. Almir Pramenković, dok je iz Medija centra Islamske zajednice mr. Hajrudin Balić prezentovao predmetnu temu iz svoje perspektive.

Ostvarenje sreće i blagostanja zavisi od odnosa među ljudima. Za to je bitno razmišljanje o humaniziranju međuljudskih odnosa, prevladavanju antagonizama. S obzirom na heterogenost nacionalne, vjerske i ideološke strukture našeg društva, nameće se kao nužno izlaženje iz zatvorenosti i prevladavanje barijera zatvorenih krugova. Dakle, religijski pluralističko društvo je neminovnost, jer i sama činjenica da je Bog stvorio Adema a.s. od nekoliko vrsta zemlje – prašine ukazuje da je Njegova intencija bila da ljudi žive zajedno u miru. Religija u sebi sadrži svojevrsnu sinergijsku energiju, agens koji ima pozitivne implikacije, vodeći svemu što je konstruktivno, a udaljavajući od svega što vodi u propast i destrukciju.

Dijalog među sljedbenicima različitih religija je neophodan, jer ignorisanje drugih implicira iracionalni gnjev. Skup poput ovog nesumnjivo je faktor koji relativizuje sve stereotipe i predrasude.

Islam afirmiše intereligijski dijalog, a na to aludira Kur’an: O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji je kod Allaha onaj koji Ga se najvuše boji; Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.“ (Kur’an, El-Hudžurat, 13)

Leave a comment