Vijesti

Mr. Nedžad Redžepović odbranio doktorsku disertaciju

Dana 18.04.2023. godine na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru pred komisijom u sastavu:  prof. dr. Enver Omerović – predsjednik, doc. dr. Kerim Prijepoljac – član i prof. dr. Nezar Omran – član i mentor, doktorsku disertaciju pod naslovom „Jezičke konstrukcije u arapskom i bosanskom jeziku – kontrastivna studija“ odbranio je mr. Nedžad Redžepović, asistent na predmetu arapski jezik i voditelj Biblioteke Fakulteta za islamske studije. Disertacija je od strane komisije ocijenjena najvišom ocjenom uz preporuku za štampanje.