Vijesti

Dr. Enver Omerović, asistent na predmetu “Tefsir”

Rođen 30.08.1976 god. u Skoplju. Završio je  Medresu “ Isa-beg ”  u Skoplju, 1995. god, iste godine se upisao na Institutu za učenje arapskog jezika u sklopu Univerziteta “ Ummu al- kura” u Mekki. Na Institutu je proveo tri godine završivši šesti stepen arapskog jezika, a potom je završio jednu godinu specijalizacije arapskog , da bi 2000-te bio  primljen  na Fakultetu “Da’wa i usuli din” smjer:  “Kur’an i Sunnet” sve do 2004. Iste godine  je upisao magistraturu. Uspješno je odbranio magistarski rad, o temi “Sakupljanje i obrada tefsira imama Muhamed bin Sirina”. Rad je ocijenjen sa 97  poena od mogućih 100.

Leave a comment