Vijesti

Mekteb – temelj pozitivnih promjena u našem društvu

Mekteb je mjesto gdje se udaraju temelji svakoj osobi. Ako su temelji jedne osobe sačinjeni od Kur'ana časnog, sunneta, namaza… Onda od te takve osobe možemo očekivati da će jednog dana, kada izraste, biti dobar insan. A ako su temelji neke osobe ulica, muzika, cigare, psovke – onda nikakve devijacije u ponašanju ne mogu biti neočekivane.

U početku islama muslimani su se opismenjavali u mektebima. Tu su učili čitati i pisati. Danas je mekteb mjesto gdje djeca stiču islamsko znanje, koje im koristi dok su živi. Ali pored znanja oni u mektebu stiču i odgoj, ali ne bilo kakav odgoj, već onaj pravi, islamski.

Djeca u našim mektebima se vaspitavaju da trebaju poštovati, voljeti i cijeniti svoje roditelje. Pored toga oni se podučavaju da trebaju svakoj osobi, prolazniku… Nazvati selam ili reći merhaba.

Ako budemo našu djecu slali u mekteb oni će naučiti namaz klanjati. i na svakom namazu će učiti: “Gospodaru, oprosti meni i mojim roditeljima…”

Pored teorijske obuke, djeca u našem mektebu imaju prilike i praktično se upoznati sa propisima naše vjere. Oni će u našem mektebu naučiti kako praktično abdest uzeti, kako namaz klanjati, kako ezan učiti…

Kaže Uzvišeni Allah: “Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.” (El- Mudžadele, 11)

A zapitaj se dragi brate i cijenjena sestro, ima li ljepšeg osjećaja od toga kada imam/efendija kaže: vaše dijete je naučilo ilmihal, sufaru, dio Kur'ana, najljepšeg je ahlaka… Doista to je to poseban osjećaj!

Veoma često polaznicima našeg mekteba obezbjeđujemo prikladne hedije u vidu slatkiša, islamskih knjiga…

Predrasude o mektebu

Mnogi roditelji se brinu da će ih slanje djece u mekteb koštati imetka. To je, naravno, samo predrasuda o mektebima. Djeca u mektebima uglavnom dobijaju besplatno i ilmihale i sufare. U krajnjem slučaju i kada bi koštalo novaca, prolaznih, zar nije vrijedno dragi roditelji da uložite u svoju djecu, u svoju budućnost. Jer kada preselite samo od njih možete očekivati da vas se sjete u dovama. Ebu Hurejre, radiallahu anhu, propovijeda da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve selam, rekao: „Kada čovjek umre, prekidaju se njegova djela, osim u tri slučaja: trajna sadaka, znanje koje je ostavio iza sebe da se drugi koriste i dobro odgojeno dijete koje će činiti dovu za njega.“ (Muslim)

Jedino što neke boli/košta jeste to što su njihova djeca krenula boljim putem nego kojim su se oni u njihovom vremenu kretali. Dragi roditelji, ne budite tužni zbog toga, jer nikada nije kasno da se čovjek popravi i promijeni. Allah doista prašta i On je samilostan. Čovjek se, dok je živ uči. Ako jedan roditelj ne klanja, on u većini slučajeva počne klanjati sa svojim djetetom koje pohađa mekteb. Tako da, mekteb je svjetlo koje obasjava njegove polaznike, njihove porodice ali i cijelu zajednicu!

Dragi roditelji, šaljite svoju djecu u mekteb kako bi imali sutra od koga očekivati da vam otvori vrata kada ostarate, da prozbori koju riječ sa vama, da vam pomogne, da vam donese neku hediju…

Molim Uzvišenog Allaha da nam olakša put sticanja znanja. Molim Njega Uzvišenog da nam podari hajirli evlad. Evlad koji će dostojno nositi Kur’an časni i sunnet u svojim srcima. Molimo Tebe Allahu, da nam sačuvaš naš Sandžak i našu Bosnu. Gospodaru naš, uvedi nas i naše porodice u Džennet. AMIN.

 

Piše: Ilhan Suvodolac, student druge godine Fakulteta za islamske studije

Ilhan, unuk vakifa Džamije u Novopazarskoj banji rahmetli Jonuza Suvodolca, predvodi veoma uspješan mekteb u svom džematu.