Vijesti

Međunarodna konferencija o obrazovanju na FIS-u

Pod pokroviteljstvom Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, a u organizaciji Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru i Centra za napredne studije “Menarat” iz Maroka, 29.07.2021. godine, na FIS-u je otvorena dvodnevna međunarodna naučna konferencija na temu “Šeriat i obrazovanje – izazovi i perspektive” na kojoj su učešće uzeli profesori islamskih nauka iz 12 zemalja.Konferenciju je otvorio predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud ef. Dudić govoreći na temu obrazovanja kao prvoj tekovini islama potkrijepljenoj prvim kur'anskim ajetom o obavezi učenja i obrazovanja.Naglasio je da, imajući u vidu kur'anske i hadiske tekstove, Mešihat je posebnu pažnju posvetio obrazovanju osnivajući obrazovno-odgojne ustanove na svim nivoima, te da je FIS udario temelje visokom obrazovanju u Novom Pazaru, zamolivši prisutne da podrže rad ovih ustanova jer one opstaju isključivo na budžetu vjernika.
“Ako razmišljate na godinu dana – sijte pšenicu; ako razmišljate na deset godina – sadite drveće; ali ako razmišljate na stotinu godina – obrazujte ljude” – rekao je, izmađu ostalog, muftija Dudić citiravši učenjaka na temu obrazovanja.