Vijesti

Konkurs FIS-a za upis na osnovne akademske studije u 2020/21. godini

FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE U NOVOM PAZARU RASPISUJE

 

K O N K U R S

 

ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2020/21.GODINI

 

 

Pravo učešća na konkursu imaju svršenici medresa i srednjih škola IV stepena.

U prvom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 01. do 30. juna, a prijemni ispit će biti organiziran 01. jula 2020. godine u 10 h .

U drugom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 1. do 15. septembra, a prijemni će biti organiziran 16. septembra 2020. godine u 10h.

 

Kandidati su dužni da podnesu sljedeće dokumente:

 

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • svjedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja,
  • diplomu o završenom četvorogodišnjem obrazovanju.

 

Nastava na Fakultetu organizirana je kao četvorogodišnji studij u skladu sa Bolonjskim procesom na četiri studijska programa:

 

  • ISLAMISTIKA
  • ŠERIJAT I PRAVO
  • PEDAGOGIJA I KOMUNIKOLOGIJA
  • ISLAMSKA EKONOMIJA

 

Dokumenta se predaju Studentskoj službi Fakulteta i Sekretarijatu Fakulteta. Za informacije kandidati se mogu obratiti nadležnim službama Fakulteta, ul. Rifata Burdžovića 1, e-mail: studentska.sluzba@fis.edu.rs, tel: +381 20 316 904, e-mail: sekretar@fis.edu.rs.

Dekan

 

Prof. dr. Enver Gicić