Vijesti

Intervju sa Doc. dr Seminom Dizdarević “Muslimanka je nepotpuna bez znanja i obrazovanja”

Samina Dazdarević je prva i trenutno jedina žena doktor engleskog jezika u Sandžaku.

Samina Dazdarević je rođena 16.09.1971. godine u Novom Pazaru od oca Nedžiba i majke Najče, djevojačko Mumdžić. Sedam razreda osnovne škole završila je u Beogradu, a osmi u Novom Pazaru. Potom se upisuje u Gimnaziju, smjer osnove novinarstva, u Novom Pazaru.  
Od 1990. godine studira engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Prištini i isti završava u decembru 1994. godine.
Godine 2001. je pohađala tromjesečni Oksfordski seminar u Novom Pazaru, a prisustvuje skoro svim seminarima, ne samo Oksfordovim već i Longmanovim.
Godine 2005. upisuje postdiplomske studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, gdje je uspješno odbranila magistarski rad na temu „Uticaj medija na nedosljednu upotrebu britanske i američke varijante u pravopisu i izgovoru neizvornih govornika engleskog jezika“, koji je obrađen u skladu sa zahtjevima metodologije naučno-istraživačkog rada u naučnoj oblasti anglistike.

SAMINA: A 05.07.2008. godine sam odbranila doktorsku disertaciju „Arabizmi u engleskom jeziku“ (Arabisms in Contemporary English) koja je napisana na engleskom jeziku, a sadrži rezultate samostalnog naučnog rada kojim su, u metodološkom smislu, pravilno definisane potrebe, predmet i ciljevi istraživanja, koncipirajući opšte i posebne hipoteze koje su u potpunoj korelaciji sa rezultatima istraživanja, odnosno lingvistički sam dokazala da su se arabizmi adaptirali i integrirali u engleski jezik. Arapski jezik je doprinio i nastavlja da doprinosi napretku čovječanstva. Ovo čini potpuno jasnim da će jezik, kojeg Arapi i svi muslimani smatraju „jezikom Dženneta“, nastaviti svoju svjetsku ulogu. 
GLAS ISLAMA: Odakle ljubav prema engleskom jeziku?
SAMINA: Tek sam u osmom razredu, kada sam se preselila u Novi Pazar, zavoljela engleski jezik i to zahvaljujući mom profesoru engleskog jezika. On je probudio moju ljubav prema tom jeziku. Po meni, kada vas učitelj voli i poštuje, nekako i vi zavolite svog učitelja i želite da se dokažete i sve više učite. Tako je bilo i sa mnom. Bila sam mnogo stidljiva, ali je on htio to da otkloni. Sjećam se kada mi je rekao da recitujem neku pjesmu na engleskom jeziku na maturskoj večeri. To je bio nezaboravan trenutak.
GLAS ISLAMA: Gdje si sve do sada radila i gdje sada radiš?
SAMINA: Godinu dana sam radila u Gimnaziji u Novom Pazaru, nakon čega odlazim u Njemačku na tri godine da bih savladala i njemački jezik. 
Nakon povratka iz Njemačke radila sam godinu dana u Gimnaziji u Rožajama, gdje sam aktivno držala kurseve ne samo engleskog, već i njemačkog jezika. 
Godine 1999. sam radila u Kožarsko-tekstilnoj školi u Novom Pazaru. Od 2000. godine radim u Ženskoj medresi „Gazi Isa-beg“ kao redovni profesor. Radila sam i u predškolskoj ustanovi „Wildan“ pri Mešihatu, gde sam djecu, uzrasta od 3 do 7 godina, podučavala engleskom jeziku na veoma zanimljiv način, uz igračke i razne igre.
Godine 2005. počela sam sa radom kao asistent pripravnik na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.
Od 2006. godine predavač sam na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru.
GLAS ISLAMA: Kada si se pokrila i kako si se odlučila na taj korak?
SAMINA: Kada sam se rastala od muža bila sam sva skrhana bolom, razočarana tadašnjim životom, nezaštićena i usamljena. Čak nisam mogla da nađem posao. Praktikovala sam islam, klanjala, ali do tada nisam ni pomislila da se pokrijem. Onda sam počela da razmišljam, da čitam i donijela odluku. Pokrila sam se… I tada je počeo period mog uspona u karijeri. Zahvaljujem Allahu dž.š. na tome. Par dana nakon mog pokrivanja zvali su me da počnem da radim u predškolskoj ustanovi „Wildan“ pri Mešihatu. I tako je krenula moja poslovna karijera. U početku sam bojažljivo izlazila, ali vremenom toliko sam ojačala da je marama postala dio mene.
GLAS ISLAMA: Koliko je za ženu bitno obrazovanje?
SAMINA: Hidžab je sastavni deo muslimanke i bez njega ona nije potpuna, ali ona takođe nije potpuna bez znanja i obrazovanja, jer joj ono jedino može pomoći da osigura svoje mjesto u društvu.
Mnogi neprijatelji islama žele kazati da je žena biće koje je u islamu bačeno u drugi plan, te da joj se ne dozvoljava traženje nauke, bilo da se radi o vjerskoj ili svetovnoj nauci, što je neistina. 
Žena je, kao i muškarac, biće koje je odgovorno za svoja djela, te je ujedno obavezna da uči i podučava druge. To podučavanje podrazumijeva: porodicu, školu, ulemu i sl.
GLAS ISLAMA:  Koliko vas  je djece u porodici? 
SAMINA: Imam tri sestre i jednog brata. Roditelji su dosta ulagali u nas, čak i u teškim vremenima su činili sve da nas školuju. Starija sestra je završila medicinu i sada živi u Australiji, gdje trenutno radi na nostrifikaciji diplome. Mlađa sestra je diplomirala slikarstvo na Fakultetu umjetnosti i magistrirala, a radi u Školi za dizajn tekstila i kože kao profesor teorije forme, crtanja i slikanja, dizajna tekstila, dizajna kože i savremenog odijevanja. Docent je anatomskog crtanja na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Najmlađa sestra je, kao i ja, završila engleski jezik i književnost i radi u osnovnoj školi jer voli da radi sa mlađim uzrastom. Brat mi je najstariji, iako je veoma talentovan, završio kulinarstvo u Beogradu. Živi sa svojom porodicom i radi u Beču. Sada mu je veoma žao što se nije obrazovao u tom pravcu jer tek sad uviđa značaj obrazovanja.
GLAS ISLAMA: Da li je teško uskladiti porodične i profesionalne obaveze, obzirom da si majka dvoje maloljetne djece, Nejle i Mehmeda?

Leave a comment