Vijesti

Hajrudin Balić odbranio doktorski rad

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru odbranjena je doktorska disertacija dr. Hajrudina Balića  pod naslovom „Bošnjački običaji u svjetlu sunneta“.

Rad je odbranjen pred komisijom Prof. dr. Omer Nakičević, prof. dr. Šefik Kurdić, prof. dr. Mevlud Dudić.

 

Odbrana je zaokupila pažnju velikog broja prisutnih kako iz redova građanstva tako i intelektualne elite.

Rad se bavio proučavanjem uticaja Islama na Bošnjake i povezanost njihove kulture i tradicije sa sunetom Allahova poslanika Muhameda a.s.

Dr Balić je na efikasan i jednostavan način predstavio da Islam predstavlja ključni izvor iz koga su Bošnjaci vijekovima crpeli štivo za izgradnju svog bogatog kulturno historijskog nasljeđa i nezaobilazan faktor ka formiranju njihovog nacionalnog bića. Bošnjačka kultura, tradicija i običaji su u velikoj mjeri protkani elementima islama te je zato bilo neophodno pronaći vezu i način na koji su se, i u kojoj mjeri, inducirali od islama a posebno života Muhameda, a.s., i koliki je uticaj islama na formiranje njihovog  nacionalnog i vjerskog identiteta.

Sama tema dobija na težini ako se, pored toga, ima u vidu da je kandidat došao do zaključaka koji dodatno rasvjetljuju problematiku novotarije u običajima. Danas se često spekuliše dali je sve što je novina i novotarija, šta se to infiltriralo u običaje Bošnjaka a što u stvari nije u skladu sa njihovom tradicijom i vjerom, gdje je tu granica dozvoljenog i šeriatski validnog, kao i uspostava neophodnih principa.

Dr. Hajrudin Balić je po ocjeni komisije opravdao očekivanja i koroz svoj doktorski rad dao nemjerljiv doprinos temi, što će dodatno doprinijeti afirmaciji i očuvanju kulture i tradicije Bošnjaka.

Dr. Hajrudin Balić je svojim doktorskim radom pokazao da izvanredno vlada datom temom, što su članovi komisije posebno istakli.

Komisija je predložila publikaciju rada, ističući značaj njegova štiva za široko građanstvo.

 

Biografija dr. Hajrudina Balića

Kandidat mr. Hajrudin Balić je rođen 1976 godine u Dobrom Dubu, opština Tutin,. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju islamsku školu ’Gazi Isa-beg’ u Novom Pazaru. Po završetku Medrese, Godine 1996, Mešihat islamske zajednice ga upućuje, sa još grupom studenata, na studije u Liban na Islamski univerzitet Islah, gdje okončava učenje arapskog jezika. Na spomenutom univerzitetu upisuje Fakultet za islamske studije, istovremeno studira islamske nauke i na prestižnom libanskom univerzitetu Džinan. Diplomirao je 2000. godine, kada stiče zvanje profesora islamskih nauka. Odmah po završetku fakulteta vraća se u Novi Pazar gdje biva angažovan da radi kao imam u medžlisu Islamske zajednice Novi Pazar gdje radi pet godina.

Po uvođenju vjeronauke u prosvjetni sistem Srbije, 2002 godine, anagažovan je kao predavač u srednjim školama u Novom Pazaru.

Nastavio je  postdiplomske studije u Libanu. magistarsku tezu na temu: „Uticaj hadisa na običaje Bošnjaka“  brani 2006 godine.

 

Funkcije

Hajrudin Balić je obnašao je značajne funkcije u Islamskoj zajednici od kojih se izdvajaju:

–        Direktor Media centra u periodu 2007-2009

–        Direktor Muslimanskog omladinskog kluba u periodu 2002 do 2004 godine.

–        Urednik časopisa Glas Islama.

–        Predavač u medresi „Gazi Isa Beg“ u Novom Pazaru na predmetu Hadis

–        Asistent je na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru.

–        Član je savjeta za Medije pri mešihatu Islamske zajednice u Srbiji

–        Imam u medžlisu IZ-e u Novom Pazaru 2001-2006

–        Predsjednik je Udruženja nastavnika islamske vjeronauke

Trenutno je na položaju prodekana na fakultetu za Islamske studije u Novom Pazaru

Značajno je spomenuti njegov doprinos u Medija centru gdje se kandidat dokazao i kao autor nekoliko dokumentarnih filmova o Islamskoj zajednici, koji su emitovani na veliki broj medija. Najznačajniji je dokumentarni film, Mešihat islamske zajednice sa kraćim osvrtom na pokušaj puča, pokušaj puča u Islamskoj zajednici sa osvrtom na Prijepolje, i drugi.

 

Konferencije i seminari

Učesnik je nekoliko naučnih konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu.

Hajrudin Balić danas živi i radi u Novom Pazaru, oženjen je i otac četvoro djece.

Leave a comment