Vijesti

FIS sklopio sporazum sa univerzitetom u Minesoti

Lijepe vijesti sa Fakulteta za islamkse studije se nižu. Nastavlja se ono što je započeto prije 2 godine i ono što je tada obećano, da će se nakon proširenja kapaciteta raditi na podizanju standarda studiranja koji će se raditi u saradnji sa različitim renomiranim, sličnim institucijama u svijetu.

“1. marta ove godine na Fakultetu za islamske studije potpisan je sporazum između našeg fakulteta i islamskog univerziteta iz Minesote, koji se bavi također sličnim poslom kojim se i miovde bavimo. Naravno oni su u našoj instituciji prepoznali partnera s kojim mogu da realiziraju projekte od interesa, kako za njih same, njihove studente, naše studente, zajednice u kojima živimo i uskoro krećemo u realizaciji, saradnje na polju realizacije zajedničkih naučno-obrazovnih projekata, organiziranje konferencija, razmjena studenata i profesora.” istakao dr. Muratović

Studenti će imati razna iskustva tokom razmjene i moći će da vide koje su to razlike i sličnosti u predavanjima profesora ovog i drugih fakulteta. Oni će biti u prilici da par mjeseci borave tamo, da usavrše engleski jezik i da budu pravi predstavnici islamske misli ovdje gdje ce im to omoguciti da mogu autenticni pogled na vjeru predstavljati raznim meridijanima, koristeći se sa dva veoma prisutna svjetska jezika na različitim prostorima zemlje, a to su arapski i engleski jezik. Prodekan ovog fakulteta ističe da će se i u narednom periodu raditi na tome da ova saradnja bude proširena i na neke druge univerzitete.

https://www.youtube.com/watch?v=-rVsiMnX4Tw

Leave a comment