Vijesti

FIS i medresa Gazi Isa-beg obilježili međunarodni dan arapskog jezika

U organizaciji Fakulteta za islamske studije i medrese Gazi Isa-beg obilježen je međunarodni dan arapskog jezika. U amfiteatru FIS-a bilo je riječi o važnosti arapskog jezika kao jezika budućnosti, jezika na kojem je objavljen Kur’an.

Dekan FIS-a dr. Enver ef. Gicić istakao je važnost poznavanja ovog jezika poručujući da je stav islamskih stručnjaka da onaj ko ne zna arapsko jezik ne može govoriti o vjeri.

“Arapski jezik je jezik posredstvom koga mi spoznajemo našu vjeru, posredstvom kojeg mi spoznajemo Kur’an, razumijemo sunnet Božijeg poslanika, pa zato kažu islamski stručnjaci da onaj ko ne razumije arapski jezik nema pravo pričati o vjeri, nema pravo da donosi fetvu, ne može da govori o Kur’anu, o sunnetu. Jedan od uslova mudžtehida jeste da zna arapski jezik. Zato je je obaveza sviju nas da učimo arapski jezik, ali isto tako ono što je veoma bitno da je arapski jezik jezik budućnosti, jezik stanovnika Dženneta, to je jedini jezik u svijetu koji ima najviše korijena u svom rječniku. Recimo, kada bi se uporedio sa engleskim jezikom – engleski jezik ne predstavlja niti jedan posto arapskog jezika. To je veoma bitno da znate, da je arapski jezik najbogatiji jezik na svijetu i da je to jezik koji ima najviše sinonima, te da danas ne postoji čovjek koji u potpunosti zna arapski jezik. Zato, ono poštovanje prema arapskom jeziku koje su imali naši preci trebamo u budućnosti da imamo i mi”, kazao je dekan FIS-a dr. Enver ef. Gicić.

Prigodan program ovim povodom realizirali su studneti FIS-a i učenici Medrese recitacijama, ilahijama i kaligrafskim radovima.

Dan 18. decembar kao Međunarodni dan arapskog jezika obilježava se od 2012. godine, a podudaran je sa datumom iz 1973. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila arapski jezik kao šesti službeni jezik Organizacije. Arapskim jezikom danas govori više od 300 miliona ljudi, te je službeni jezik u 24 države svijeta.