Vijesti

Drugi upisni rok na Fakultetu za islamske studije

FISU drugom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 1. do 15. septembra, a prijemni će biti organiziran 16. septembra 2015. godine u 10h.

Kandidati su dužni da podnesu sljedeće dokumente :

–         izvod iz matične knjige rođenih,

–         svjedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja,

–         diplomu o završenom četvorogodišnjem obrazovanju.

Nastava na Fakultetu organizirana je kao četvorogodišnji studij u skladu sa Bolonjskim procesom na tri studijska programa:

–         ISLAMISTIKA

–         ŠERIJAT I PRAVO

–         PEDAGOGIJA I KOMUNIKOLOGIJA

Dokumenta se predaju u Studentskoj službi Fakulteta i Sekretarijatu Fakulteta. Za informacije kandidati se mogu obratiti nadležnim službama Fakulteta, ul. Rifata Burdžovića 1, ili na tel: +381 20 51 00 190, e-mail:studentska.sluzba@fis.edu.rs, tel: +381 20 316 904, e-mail: sekretar@fis.edu.rs.

Leave a comment