Vijesti

dr. Admir Muratović, prodekan

admir-muratovicdr Admir Muratović je rođen 27.0.1977. godine u Bajevici kod Novog Pazara.

Osnovnu školu završio je u Muru, srednju Gazi Isa-beg medresu u Novom Pazaru.
Studije šerijatskog prava završio je na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu, Egipat, 2001. godine.
2006. godine magistrirao iz oblasti ljudskih prava, Sociologija, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru;
2008. godine doktorirao na temu: Medinska povelja, Sociologija, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru;
Od 2001. do 2013. godine obavlja sljedeće funkcije u Islamskoj zajednici Sandžaka, odnosno IZ-e u Srbiji:
– Imam Arab džamije, mesdžida u Muru, Koračke džamije;
– Profesor fikha u Medresi;
– Vjeroučitelj u Gimnaziji, Ekonomsko-trgovinskoj školi, Medicinskoj školi, Tehničkoj školi u Novom Pazaru;
– član redakcije Glasa islama;
– Zamjenik Glavnog i odgovornog urednika Glasa islama;
– profesor Sociologije u Medresi;
– asistent na predmetu Sociologija na Fakultetu za islamske studije, Novi Pazar;
– 2013. godine postavljen za prodekana za nastavu na Fakultetu za islamske studije, Novi Pazar.
Od 2008. godine do 2013. godine obavlja sljedeće funckije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, i pri nacionalnim institucijama koje okupljaju Bošnjake:
– profesor na grupi socioloških predmeta: Sociologija, Sociologija porodice, Sociologija kulture, Uloga medija u vaspitanju djece, Religije savremenog svijeta, Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru i Fakultetu za islamske studije;
– Menadžer izdavačkog centra na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru;
– Dekan Fakulteta humanističkih nauka, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, jedan mandat;
– Direktor Instituta za istraživanje genocida i zločina, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru;
– predsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Bošnjačkog nacionalnog vijeća;
– predsjednik Odbora za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid Svjetskog bošnjačkog kongresa sa sjedištem u Sarajevu;
– član redakcije revije Sandžaka i magazina Panbošnjak.
Objavio je nekoliko knjiga i prijevoda sa arapskog jezika, na desetine naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim renomiranim naučnim časopisima.
Učesnik je brojnih naučnih skupova, tribina, simpozijuma, u zemlji i inostranstvu.
Dao je na desetine intervjua, ima na desetine TV nastupa na temu položaja Bošnjaka, muslimana, ratnih zločina, genocida, itd.
Govori arapski i engleski jezik.
Oženjen i otac troje djece.

Leave a comment