Vijesti

Dr. Enver Gicić, dekan FIS-a

2014-12-30 18.42.53 (1) (1)Prof. dr Gicić (Filduza) Enver rođen je 04. 03. 1976. godine u selu Žabren, opština Sjenica. Završio je srednju „Gazi Isa-beg“ medresu u Novom Pazaru 1995. godine. U Libanu je završio Islamski univerzitet „Islah“ 2001. godine. Postdiplomski studij šerijatskog građanskog prava i metodologije šerijatskog prava je završio također u Libanu 2002. godine.
Na Internacionalnom univerzitetu, Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, magistrirao je 2007. god., na temu „ Islamsko bankarstvo – koncepcija i mehanizmi “ i stekao zvanje magistra ekonomskih znanosti. Na pomenutom Univerzitetu doktorira 2009. god., na temu „Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima u islamu”.

Po povratku u Novi Pazar, počinje da radi kao profesor u medresi. Pored toga što radi kao profesor u medresi, prof. dr Enver Gicić je radio kao asistent na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. On je takođe bio i imam u više gradskih džamija. Od 2012. god., radi kao profesor fikha na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru i obnaša funkciju predsjednika Medžlisa Novi Pazar. 2013.godine je izabran na funkciju Dekana Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, iste godine na izborima za Predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji je bio i kandidat za Predsjednika. Vijećnik je u Bošnjačkom nacionalnom vijeću ispred liste “Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju”.

Autor je brojnih naučnih radova, saradnik je nekoliko časopisa, redovno učestvuje na tribinama, seminarima naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Prof. dr Enver Gicić živi i radi u Novom Pazaru. Oženjen je i otac je osmoro djece.

Leave a comment