Vijesti

Direktor izdavačke kuće “El-Kelimeh” posjetio FIS

U ponedjeljak 23. oktobra 2023.godine direktor izdavačke kuće “El-Kelimeh” u Novom Pazaru Malik ef. Nurović posjetio je dekana Fakulteta za islamske studije dr. Envera Omerovića i mubareklisao mu izbor na funkciju dekana Fis-a. U bratskom muhabetu u dekanatu Fis-a, na kome je prisustvovao i prodekan Fis-a msc. Harun Eminagić, razmatrane su mogućnosti još bolje i prisnije saradnje izmedju ove dvije veoma važne institucije, posebno kada su u pitanju publikacije udžbenika, hrestomatija, i autorskih djela naših profesora i predavača. Dekan dr. Omerović je zahvalio Maliku ef. na zijaretu uz dovu Allahu dž.š.da ga nagradi svakim hajrom.