Vijesti

Delegacija FIS-a u posjeti medžlisima Limske doline

Nakon tutinskog i sjeničkog medžlisa, delegacija profesora Fakulteta za islamske studije na džumi namazu, 15.12.2023., posjetili su medžlise Limske doline i na taj način promovisali naš fakultet u najboljem svjetlu. Hatibi su bili raspoređeni u medžlisima Prijepolje, Brodarevo, Nova Varoš i Priboj i to:

Prijepolje:

  1. Dekan dr. Enver Omerović, centralna Mahmud-begova džamija.
  2. Dr. Hajrudin Balić, džamija u Vakufu.

Nova Varoš:

  1. Prodekan msc. Harun Eminagić, centralna Skender-pašina džamija.

Brodarevo:

Dr. hfz. Kerim Prijepoljac, centralna Malkan-Čauš džamija.

Priboj:

  1. Dr. hfz. Haris Hadžić, glavna Hasan-agina džamija.
  2. Dr. hfz Almir Pramenković, džemat Čitluk.