Vijesti

Dekan FIS-a na konferenciji Rabite u Ženevi

U sjedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi, 18.19. februara, održava se velika međunarodna konferencija Islamske lige Rabite pod sloganom “kako zaštiti omladinu od ekstremizma”.

Konferencija okuplja veliki broja stručnjaka iz cijeloga svijeta, a Islamsku zajednicu u Srbiji predstavlja dekan fakulteta za Islamske studije prof. dr. Enver Gicić. Zapaženu ulogu u radu konferencije ima i reisulema emeritus prof. dr. Mustafa Cerić. Konferencija je prilika da se dodatno analizira pojava ekstremizma, razmijene iskustva i ponude rješenja. Okupljanje značajnih imena iz Islamskog svijeta predstavlja priliku da se uspostavi saradnja među ustanovama iz različitih krajeva svijeta.

Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru unapređuje saradnju na međunarodnom nivou – Potpisan protokol o saradnji sa institutom „Ibn Sina“ iz Francuske

Naime, dana, 18.02.2020. U Ženevi je potpisan je protokol o saradnji između fakulteta za Islamske studije iz Novog Pazara i instituta „Ibn Sina“ iz Francuske. Protokol su potpisali dekan fakulteta za Islamske studije prof. dr. Enver Gicić i director instituta „Ibn Sina“, prof. dr. Abdu’l-Hay Es-Samelali. Uspostava saradnje omogućit će razmjenu nastavnog kadra, međusobna potpora u radu i organiziranje zajedničkih naučnih aktivnosti.

Prozor u svijet

Konferencija u Ženevi je okupila i veliki broj medija iz Islamskog svijeta. Dekan Gicić je dao intervju za egipatski časopis Gate ahram. Gicić je istakao da je za cjelokupno društvo, a posebno za omladinu, obrazovanje najbolja brana svim devijacijama pa i ekstremizmu. Fakultet za islamske studije U Novom Pazaru sa svojim kapacitetima nastoji da obrazuje generacije mladih alima koji će biti sposobni da se nose sa svim izazovima koji su pred muslimanima Balkana i Evrope uopšteno.