Vijesti

Dekan dr. Gicic i doc.dr. Siham Mewid imenovani u savjetodavno tijelo časopisa “Senad”

Dekan prof.dr. Enver Gicic i doc.dr. Siham Mewid imenovani u savjetodavno tijelo časopisa “Senad” .
Časopis “Senad” je časopis naučnog karaktera registriran je u Veikoj Britaniji.