Vijesti

Akademik Zukorlić: Ako ne obnovimo kulturu čitanja, budućnost nam je mračna

Povodom Međunarodnog dana knjige, Fakultet za islamske studije i Departman za filološke nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, organizirali su tribinu pod nazivom “ Kultura čitanja “. Izlagač na tribini bio je akademik Muamer Zukorlić.

Akademik Zukorlić je tom prilikom istakao da Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru kao i Fakultet za islamske studije, drže korak sa svim izazovima ali i više od toga, nameću dinamiku obnove svijesti, dinamiku kulturnoga uzdizanja, koju ne možemo naći ni u metropolama.

“Dokazuju da kvalitet niko ne može osporiti. Moramo odvojiti kvalitet i kvantitet. Tema je zaista inspirativna jer spada u teme koje su akademski izazovne, a moguće ih je razmotriti sa jako puno aspekata a posebno kada imamo u vidu svojevrsnu recesiju u društvu, na mikro ali i makro planu, u odnosu prema knjizi i čitanju. Riječ je osnovna odredica koja odlikuje čovjeka u odnosu na druga bića i ona je ta koja mu je uspostavila kulturnu ali i duhovnu vertikalu“, kazao je akademik Zukorlić.

Granica koju jedna grupa ili zajednica preskače i time zakoračuj u razvijeno, civilizirano društvo je zapravo riječ, pisana riječ, navodi akademik Zukorlić.

“Ako dublje posmatramo, od onih prvih koje nalazimo, kroz pećine ali i druga slična boravišta ljudi, vidimo da te zajednice ostavljaju tragove u vidu slova, izlaze iz primitivnih kategorija. Kada pogledamo u duhovno-religijska iskustva, koja su nezaobilazna i sa aspekta hronologije ali i kulture, možemo naći zajednicki imenitelja u ovoj temi“, dodao je akademik Zukorlić.

Poenta je, da su biblioteke bile te ustanove koje su jednu zajednicu dizale na nivo kulturne imperijalnosti. Biblioteke su bile okosnice kulture. A sam odnos prema knjizi je zaista od krucijalnog značaja, kazao je akademik Zukorlić, gdje je istakao da je knjiga vrijednija od zlata.

“Riječ je jedina mjera za mjerenje kultivisanosti na izvjesnoj vertikali, kulturnoj. Do dana današnjeg, konstantno slušamo teoriju da slika govori više od hiljadu riječi. To nije tačno. Posebno što kroz usmena prenošenja, male su šanse da se riječi prenesu u pravom smislu. Također, nikada slika ne može biti vrednija od riječi. Sama činjenica da ako uzmemo obrazovanje kao jedan od najznačanijih dinamičnih procesa, onda ćemo jasno zaključiti, da što su djeca manja, ona više koriste slike. Izrastanje djeteta mentalno, osposobljuje ga da razumije bez slike. Postoje i ilustracije, ali nemaju primarnu ulogu u knjizi. Prema tome, dijete u uzrastu do 7 godina, dijete uči pomoću slika i igre. To su dvije metode učenja. Zbog toga roditelji griješe tako što ih uče od malih nogu da čitaju i uče napamet. Slika je ta koja zapravo, ne zahtjeva veliku umnost. Ljudi koji se ne odvajaju od knjige oni konstantno sazrijevaju. Jedino duhovni izvori, biblioteke kao i knjiga, mogu spasiti i osloboditi ali i probuditi svijest sazrevanja. Pod agresijom medija i slike koja ide direktno u podsvijest, tu su šanse da se očuvamo, veoma male. Vratiti se knjizi je od krucijalnog značaja“, konstatovao je akademik Zukorlić.

“Knjiga predstavlja raskrsnicu propadanja i napredovanja. Ukoliko želimo spasiti sebe i svoje porodice, vežbajmo voljene da zavole knjigu. Ništa im ne možete zabraniti u savremenom dobu, ali im instalirajte naviku čitanja. Ako to uspjete u tome, onda ste spasili i sebe ali i svoje. To upravo rade i naše institucije. Bibliotekom na FIS-u smo pokazali šta vrednujemo. Na najskupljem mjestu je “instalirana“ biblioteka. To je zapravo poruka Fakulteta za islamske studije, Internacionalnog univerziteta ali i cijele Islamske zajednice.Biblioteka sa 10 članova adekvatnih i kvalifikovanih, jača je od diskoteke sa 1000 članova. Taj kvantitet ne može pojesti kvalitet”, ističe akademik Zukorlić.

“Dobra djela ne propadaju. Sam dokaz su vakufi. Vakufski kontinuitet i snaga nijeta, jer Uzviseni Allah dž.š. ne da da propadne dobro. Možemo obnoviti i džamije i trgove ali ako ne obnovimo kulturu čitanja, budućnost nam je mračna. Bili smo zajednica koja je dosta toga prošla, od kriza do različitih oblika egzistencijalnih oblika, ali opstali smo i nemamo
razloga za odlaganje. Kada znamo gdje je svijetla tačka ne trebamo se kretati suprotno. Knjiga je jedina svijetla zvijezda.”

Cilj tribine je vratiti ali i oživjeti navike čitanja kao i podsjetiti na zaštitu autorakih prava, završava akademik Zukorlić.

Akademik Zukorlić je dodao i svečano obavjestio da FIS pokreće kampanju pod nazivom “ Pokaži brigu, daruj knjigu “, kako bi se upotpunio bibliotečki fond.

Leave a comment