Vijesti

Mr. Hajrudin Balić, asistent na predmetu ‘hadis’

  Rođen je 20.05.1976. god. u selu Dobri Dub opština Tutin. Osnovnu školu završio u Delimeđu, opština Tutin. Poslije osnovne škole upisuje srednju Medresu u Novom Pazaru koju završava 1995 godine. Nakon uspešno završene srednje škole, 1996 god. nastavlja studije u Libanu. U Libanu se uključuje na institut za islamske studije„Islah“ gde uspešno studira arapski […]

Statut

Napomena: Utoku je procedura izmjene, dopune i usvajanja novog statuta Fakulteta za islamske studije    Na osnovu Odluke Sabora Islamske zajednice Sandžaka o osnivanju Islamske pedagoške akademije u Novom Pazaru, Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, na sjednici održanoj 14.06.2001. god., donio je STATUT FAKULTETA ZA ISLAMSKE STUDIJE U NOVOM PAZARU

Dekan dr. Dudić održao tribinu u Čikagu

Dekan Fakulteta za islamske studije doc. dr. Mevlud-ef. Dudić održao je u Bošnjačkom islamskom kulturnom centru u Čikagu tribinu o aktuelnom stanju u Sandžaku. Tribina je održana u petak 7. marta nakon jacije namaza. Tom prilikom dr. Dudić je govorio o trenutnom stanju u Sandžaku, s posebnim osvrtom na napade kojim je ovih dana izložena […]

Dekan dr. Dudić održao tribinu u Čikagu

Dekan Fakulteta za islamske studije doc. dr. Mevlud-ef. Dudić održao je u Bošnjačkom islamskom kulturnom centru u Čikagu tribinu o aktuelnom stanju u Sandžaku. Tribina je održana u petak 7. marta nakon jacije namaza. Tom prilikom dr. Dudić je govorio o trenutnom stanju u Sandžaku, s posebnim osvrtom na napade kojim je ovih dana izložena […]