Raspored nastave

1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Hadis 1Engleski jezik 1Arapski jezik 1Kur'anske
znanosti
10.15-10.55Hadis 1Engleski jezik 1Arapski jezik 1Kur'anske
znanosti
11.10-11.50PedagogijaAkaid 1Hadis 1Engleski jezik 1
11.50-12.30PedagogijaAkaid 1Engleski jezik 1
12:45-13:25FikhKiraet 1
13.25-14.05FikhFikh
14:20-15:00

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40Islamska filozofijaIslamska filozofija Osnovi komunikologije
8.40-9.20Islamska filozofijaIslamska filozofijaOsnovi komunikologije
9.35-10.15Arapski jezik 2
Islamska filozofija
Islamska filozofijaOsnovi komunikologije
10.15-10.55Arapski jezik 2
Islamska filozofija
Islamska filozofijaArapski jezik 2

Osnovi komunikologije
11.10-11.50Tematski tefsirMedijiEngleski jezik 2Engleski jezik 2
11.50-12.30Tematski tefsirMedijiEngleski jezik 2Engleski jezik 2
12.45-13.25Kiraet 2DidaktikaDidaktika
13.25-14.05Islamska filozofijaDidaktikaDidaktika
14.15-14.55Islamska filozofijaMediji

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
PonedjeljakUtorak
Srijada

ČetvrtakPetak
Subota
8.00-8.40Kiraet 3
Usuli fikh
Usuli fikhUsuli fikhUsuli fikhUsuli fikh
8.40-9.20Usuli fikhUsuli fikhUsuli fikhUsuli fikhUsuli fikh
9.35-10.15Engleski jezik 3
Usuli fikh
Hadis 3
Usuli fikh
Metodologija
novinarstva
Usuli fikh
Da'va 2
Usuli fikh
Usuli fikh
10.15-10.55Engleski jezik 3
Usuli fikh
Hadis 3
Usuli fikh
Metodologija
novinarstva
Usuli fikh
Da'va 2
Usuli fikh
Usuli fikh
11.10-11.50Arapski jezik 3
Usuli fikh
Da'va 2
Usuli fikh
Akaid 3
Etika
Usuli fikh
Islamsko nasljedno
pravo
Usuli fikh
Usuli fikh
11.50-12.30Arapski jezik 3
Usuli fikh
Da'va 2Akaid 3
Etika
Usuli fikh
Islamsko nasljedno
pravo
12.45-13.25Engleski jezik 3Informativno
novinarstvo
Islamska
pedagogija
13.25-14.05Engleski jezik 3Informativno
novinarstvo
Islamska
pedagogija
14.05-(14.10h) Metodologija
novinarstva
(14.45h)Informativno
novinarstvo

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
PetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Engleski jezik 4Arapski jezik 4

10.15-10.55Etika u
novinarstvu
Engleski jezik 4Arapski jezik 4
Arapski jezik 4
11.10-11.50Islamsko
kazneno pravo
11.50-12.30Islamsko
kazneno pravo
Etika u novinarstvu
12.45-13.25Kiraet 4
Engleski jezik 4Islamska kult.
civilizacija
Etika u novinarstvu
13.25-14.05Savremena
fikhska pitanja
Engleski jezik 4Islamska kult.
civilizacija
Etika u novinarstvu
14.20-15.00BosnistikaSavremena
fikhska pitanja
Etika u novinarstvu