Raspored nastave

1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Arapski jezik 1Kiraet 1Engleski jezik 1
10.15-10.55Arapski jezik 1Kiraet 1Engleski jezik 1
11.10-11.50Hadis 1Akaid 1Arapski jezik 1
11.50-12.30Hadis 1Akaid 1Epistemologija 1
12:45-13:25Kiraet 1Hadis 1Kiraet 1
Epistemologija 1
Epistemologija 1
13.25-14.05Kiraet 1
14:20-15:00

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20Uvod u pravo
9.35-10.15Engleski jezik 2Uvod u pravo
10.15-10.55Engleski jezik 2Islamsko bračno pravoIslamsko bračno pravo
11.10-11.50Hadis 2Arapski jezik 2
Kiraet 2
Islamsko bračno pravo
11.50-12.30Hadis 2Arapski jezik 2
Kiraet 2
Kiraet 2
12.45-13.25Arapski jezik 2Da'va 1Kiraet 2
13.25-14.05Uvod u pravoDa'va 1Opšta psihologija
14.15-14.55

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
PonedjeljakUtorak
Srijada

ČetvrtakPetak
Subota
8.00-8.40Kiraet 3Kiraet 3
8.00-8.40Kiraet 3Kiraet 3
9.35-10.15Islamsko građansko pravoHistorija SandzakaSociologija
10.15-10.55SociologijaHistorija SandzakaSociologija
11.10-11.50Engleski jezik 3Islamsko građansko pravoAnalitički tefsirArapski jezik 3Porodično i nasljedno pravo
11.50-12.30Engleski jezik 3Islamsko građansko pravoAnalitički tefsirArapski jezik 3Porodično i nasljedno pravo
12.45-13.25Akaid 3Arapski jezik 3Kiraet 3
13.25-14.05Akaid 3Islamska pedagogija
14.05-16.45Islamska pedagogija

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
PetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Engleski jezik 4Kiraet 4
10.15-10.55Engleski jezik 4Kiraet 4
11.10-11.50Arapski jezik 4Škole tefsiraFikhska pravilaIslamsko kazneno
pravo
Edukacijske psihologija
11.50-12.30Arapski jezik 4Škole tefsiraFikhska pravilaIslamsko kazneno pravo
Edukacijske psihologija
12.45-13.25AndragogijaArapski jezik 4AndragogijaUpravno pravo
13.25-14.05Kiraet 4AndragogijaUpravno pravo
14.15-15.45Kiraet 4Porodična pedagogijaIslamska umjetnost (15.00h)
(Svakih 15 dana počev od 6. novembra.)