Raspored nastave

1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Arapski jezik 1Engleski jezik 1Kur'anske znanosti
10.15-10.55Arapski jezik 1Engleski jezik 1Hadis (V)Kur'anske znanosti
11.10-11.50Svjetske religije (V)Arapski jezik 1 (V)Kur'anske znanosti (V)Hadis 1
11.50-12.30PedagogijaArapski jezik 1 (V)Engleski jezik 1Hadis 1
12:45-13:25PedagogijaKiraet 1Svjetske religije
13.25-14.05Kiraet 1Svjetske religijeFikh
14:20-15:00FikhStručna praksa
Fikh

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40 Isl. bračno
pravo
8.40-9.20Isl. bračno
pravo
9.35-10.15Arapski jezik 2 (V)Hadis 2
Mediji
Arapski jezik 2Isl. bračno
pravo (V)
Bošnjačka
književnost
10.15-10.55Arapski jezik 2 (V)Hadis 2
Mediji
Arapski jezik 2Bošnjačka
književnost
11.10-11.50Akaid 2Akaid 2 (V)Engleski jezik 2 (V)
11.50-12.30Akaid 2Akaid 2 (V)
12.45-13.25Engleski jezik 2
13.25-14.05Kiraet 2DidaktikaEngleski jezik 2
14.15-14.55Kiraet 2DidaktikaStručna praksa

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
PonedjeljakUtorak
Srijada

ČetvrtakPetak
Subota
8.00-8.40Usuli fikhUsuli fikhUsuli fikhUsuli fikh
Isl. građansko
pravo
Usuli fikh
8.40-9.20Usuli fikhUsuli fikhUsuli fikhUsuli fikh
Isl. građansko
pravo
Usuli fikh
9.35-10.15Usuli fikh
Hadis 3
Usuli fikh
Historija Sandzaka
Usuli fikhUsuli fikh
Arapski jezik 3
Usuli fikh
10.15-10.55Usuli fikh
Hadis 3
Usuli fikh
Historija Sandzaka
Usuli fikhUsuli fikh
Arapski jezik 3
Usuli fikh
11.10-11.50Usuli fikhUsuli fikh
Da'va 2
Usuli fikhUsuli fikh
Kiraet 3
Usuli fikh
11.50-12.30Engleski jezik 3Da'va 2Usuli fikhKiraet 3
12.45-13.25Engleski jezik 3Da'va 2 (V)Engleski jezik 3
13.25-14.05Arapski jezik 3 (V)
14.05-Arapski jezik 3 (V)Stručna praksa

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
PetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20Metodika NIV-a
9.35-10.15Islamsko
kazneno pravo
Škole tefsiraArapski jezik 4Metodika NIV-a
10.15-10.55Islamsko
kazneno pravo
Škole tefsiraArapski jezik 4Engleski jezik 4 (V)Metodika NIV-a
11.10-11.50Isl. kutura
i civilizacija
Kiraet 4Engleski jezik 4Arapski jezik 4 (V)Metodika NIV-a
11.50-12.30Isl. kutura
i civilizacija
Kiraet 4Engleski jezik 4Arapski jezik 4 (V)
12.45-13.25Akaid 4
13.25-14.05Akaid 4Metodika NIV-a
14.20-15.00Stručna praksaMetodika NIV-a