Raspored nastave

1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
Ponedjeljak
09. mart
Utorak
10. mart
Srijada
11. mart
Četvrtak
12. mart
Petak
13. mart
Subota
14. mart
Nedjelja
15. mart
8.00-8.408.00-8.408.00-8.408.00-8.408.00-8.408.00-8.40
8.40-9.208.40-9.208.40-9.208.40-9.208.40-9.208.40-9.20
9.35-10.159.35-10.15
9.35-10.15
Engleski jezik 1
9.35-10.15

9.35-10.15
9.35-10.15
10.15-10.55
10.15-10.55
10.15-10.55
Engleski jezik 1
10.15-10.55
10.15-10.55
10.15-10.55
11.10-11.50
11.10-11.50
Arapski jezik 1
11.10-11.50
11.10-11.50
Sira
11.10-11.50

11.10-11.50
12.15-12.5511.50-12.30
Arapski jezik 1
11.50-12.30
11.50-12.30
Sira
11.50-12.30
11.50-12.30
12.55-13.3512.45-13.2512.45-13.25
12.45-13.2512.45-13.2512.45-13.25
13.25-14.0513.25-14.0513.25-14.05
13.25-14.05
13.25-14.013.25-14.05
14.15-14.5514.15-14.5516.45-19.00
14.15-14.55
14.15-14.55
14.15-14.55

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijada
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja
8.00-8.40
8.00-8.408.00-8.40
8.00-8.40
Osnovi komunikologije
(svake druge sedmice)
8.00-8.408.00-8.40
8.40-9.208.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
Osnovi komunikologije
8.40-9.20
8.40-9.20
9.35-10.15
Arapski jezik 2
9.35-10.15
Mediji
9.35-10.15
9.35-10.15
Osnovi komunikologije
9.35-10.15
Didaktika
9.35-10.15
10.15-10.55
Arapski jezik 2
10.15-10.55
Mediji
10.15-10.55
10.15-10.55
Osnovi komunikologije
10.15-10.55
Didaktika
10.15-10.55
Tematski tefsir
11.10-11.50

11.10-11.50
Osnovi komunikologije
11.10-11.50
11.10-11.50
Engleski jezik 2
11.10-11.50
11.10-11.50
Tematski tefsir
11.50-12.30
Epistemologija 2
11.50-12.30
11.50-12.30
11.50-12.30
Engleski jezik 2
11.50-12.30
11.50-12.30
Tematski tefsir
12.45-13.25
Epistemologija 2
12.45-13.25
12.45-13.25
Tematski tefsir
12.45-13.25
Akaid 2
12.45-13.25
12.45-13.25
Tematski tefsir
13.25-14.05
13.25-14.05
13.25-14.05
Tematski tefsir
13.25-14.05
Akaid 2
13.25-14.0513.25-14.05
Tematski tefsir
14.15-14.55
14.15-14.55
14.15-14.55

14.15-14.5514.15-14.5514.15-14.55
Tematski tefsir

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijada
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja
8.00-8.40
Islamsko
građ. pravo
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
Islamsko
građ. pravo
8.00-8.40
8.00-8.40
Islamsko
građ. pravo
8.00-8.40
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
Islamsko
građ. pravo
8.40-9.20
9.35-10.15
Engleski jezik 3
9.35-10.15
Ustavno pravo
9.35-10.15
Arapski jezik 3
9.35-10.15
Etika
9.35-10.15
9.35-10.15
10.15-10.55
Engleski jezik 3
10.15-10.55
Etika
10.15-10.55
Arapski jezik 3
10.15-10.55
Etika
10.15-10.55
10.15-10.55
11.10-11.50
Isl. nasljedno pravo
11.10-11.50
Hadis 3
11.10-11.50
Islamsko građ. pravo
Islamska pedagogija
11.10-11.50
Islamska pedagogija
11.10-11.50

11.10-11.50
11.50-12.30
Isl. nasljedno pravo
11.50-12.30
Hadis 3
11.50-12.30
Islamsko građ. pravo
Informativno novinarstvo
11.50-12.30
Islamska pedagogija
11.50-12.30
11.50-12.30
12.45-13.25
12.45-13.25
Analitički tefsir
12.45-13.25
Informativno novinarstvo
12.45-13.25
12.45-13.2512.45-13.25
13.25-14.05
13.25-14.05
Analitički tefsir
13.25-14.0513.25-14.05
13.25-14.0513.25-14.05
14.05-16.4514.05-14.45
14.05-14.45
14.15-14.45
14.15-14.4515.00-16.25

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijada
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
8.40-9.20
9.35-10.15
Bosnistika
9.35-10.15
Engleski jezik 4
9.35-10.15

9.35-10.15
Arapski jezik 4
9.35-10.15
9.35-10.15
10.15-10.55
Bosnistika
10.15-10.55
Engleski jezik 4
10.15-10.55
10.15-10.55
Arapski jezik 4
10.15-10.5510.15-10.55
11.10-11.50
Akaid 4

11.10-11.50
11.10-11.50
Hadis 3

11.10-11.50
Fikhska pravila
Etika u novinarstvu
(svake druge sedmice)
11.10-11.50
11.10-11.50
11.50-12.30
Akaid 4
11.50-12.30
11.50-12.30
Hadis 3
11.50-12.30
Fikhska pravila
Etika u novinarstvu
11.50-12.3011.50-12.30
12.45-13.25
Savremena
fikhska pitanja
12.45-13.25
12.45-13.25
Metodika
vjerske nastave
12.45-13.25
Etika u novinarstvu
12.45-13.25
12.45-13.25

13.25-14.05
Savremena
fikhska pitanja
13.25-14.05
13.25-14.05
13.25-14.05
Etika u novinarstvu
13.25-14.05
13.25-14.05
14.15-15.45
14.15-14.55
14.15-14.5514.15-14.55
15.00-16.25
14.15-14.55