Raspored nastave

1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Arapski jezik 1Metodologija NIR-a
10.15-10.55Arapski jezik 1PedagogijaMetodologija NIR-a
11.10-11.50SiraFikhPedagogijaEngleski jezik 1
11.50-12.30SiraFikhEngleski jezik 1
12:45-13:25Kur'anske znanosti
13.25-14.05FikhKur'anske znanosti
14:20-15:00

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40Osnovi komunikologije
(svakog drugog četvrtka)
8.40-9.20Osnovi komunikologije
9.35-10.15Arapski jezik 2Engleski jezik 2MedijiMediji
Osnovi komunikologije
10.15-10.55Osnovi komunikologijeEngleski jezik 2MedijiŠkolska pedagogija
Osnovi komunikologije
Tematski tefsir (svake druge sedmice)
11.10-11.50Osnovi komunikologijeAkaid 2Arapski jezik 2Tematski tefsir
Školska pedagogija
Tematski tefsir
11.50-12.30Osnovi komunikologijeAkaid 2Arapski jezik 2Tematski tefsirEpistemologija 2
12.45-13.25Osnovi komunikologijeDidaktikaDidaktikaEpistemologija 2
13.25-14.05Didaktika
14.15-14.55Epistemologija 2

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
PonedjeljakUtorak
Srijada

ČetvrtakPetak
Subota
8.00-8.40
8.40-9.20Informativno novinarstvoInformativno novinarstvo
(6. i 13.marta, 3. i 17.aprila, 15.maja)
9.35-10.15Hadis 3Metodologija novinarstvaInformativno novinarstvo
10.15-10.55Hadis 3Metodologija novinarstvaInformativno novinarstvo
11.10-11.50Engleski jezik 3Islamsko nasljedno pravoEtikaArapski jezik 3Informativno novinarstvo
11.50-12.30Engleski jezik 3Islamsko nasljedno pravoEtikaArapski jezik 3Informativno novinarstvo
12.45-13.25Da'va 2
13.25-14.05Da'va 2
14.05-16.45Metodologija novinarstva

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
PetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Arapski jezik 4
Engleski jezik 4
Islamska kultura i civilizacija
10.15-10.55Arapski jezik 4
Engleski jezik 4
Islamska kultura i civilizacija
11.10-11.50Akaid 4Metodika vjerske nastave
Hadis 4Etika u novinarstvu
(svakog drugog četvrtka)
11.50-12.30Akaid 4
Hadis 4Etika u novinarstvu
12.45-13.25Arapski jezik 4Etika u novinarstvu
13.25-14.05Etika u novinarstvu
14.15-15.45Savr. fikhska pitnja