Raspored nastave

1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20Sira
9.35-10.15Arapski jezik 1Engleski jezik 1SiraMetodologija NIR-a
10.15-10.55Arapski jezik 1Engleski jezik 1Engleski jezik 1Metodologija NIR-a
11.10-11.50Arapski jezik 1 (V)Akaid 1
11.50-12.30Arapski jezik 1 (V)Akaid 1
12:45-13:25Kiraet 1
13.25-14.05Kiraet 1
14:20-15:00

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20Tematski tefsir (V)Uvod u pravo
9.35-10.15Arapski jezik 2 (V)Tematski tefsirIslamska filozofijaArapski jezik 2Uvod u pravo
10.15-10.55Arapski jezik 2 (V)Tematski tefsirIslamska filozofijaArapski jezik 2
11.10-11.50Komparativne
religije
Da'va 1 (V)Da'va 1Engleski jezik 2 (V)
11.50-12.30Komparativne
religije
Školska pedagogijaDa'va 1Opšta Psihologija
12.45-13.25Kiraet 2Školska pedagogijaEngleski jezik 2Opšta Psihologija
13.25-14.05Kiraet 2Engleski jezik 2
14.15-14.55

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
PonedjeljakUtorak
Srijada

ČetvrtakPetak
Subota
8.00-8.40Islamska pedagogija
8.40-9.20SociologijaIslamska pedagogija
9.35-10.15Islamsko
nasljedno pravo
Etika
SociologijaEngleski jezik 3Analitički tefsirKiraet 3
10.15-10.55Islamsko
nasljedno pravo
Etika
Arapski jezik 3Engleski jezik 3Analitički tefsirKiraet 3
11.10-11.50SociologijaArapski jezik 3Engleski jezik 3
11.50-12.30SociologijaAkaid 3
12.45-13.25Akaid 3
13.25-14.05Arapski jezik 3 (V)
14.05-Arapski jezik 3 (V)

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
PetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15BosnistikaHadis 4Arapski jezik 4
10.15-10.55BosnistikaHadis 4Arapski jezik 4Engleski jezik 4 (V)
11.10-11.50Kiraet 4Engleski jezik 4Porodična
pedagogija
Arapski jezik 4 (V)
11.50-12.30Kiraet 4Engleski jezik 4Porodična
pedagogija
Arapski jezik 4 (V)
12.45-13.25Savremena
fikhska pitanja
13.25-14.05AndragogijaSavremena
fikhska pitanja
Edukacijska
psihologija
14.20-15.00AndragogijaEdukacijska
psihologija
Islamska umjetnost (17.00h)
počev od 28. oktobra