Raspored nastave

1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Arapski jezik 1Metodologija NIR-a
10.15-10.55Arapski jezik 1PedagogijaMetodologija NIR-a
11.10-11.50SiraFikhPedagogijaEngleski jezik 1
11.50-12.30SiraFikhEngleski jezik 1
12:45-13:25Kur'anske znanosti
13.25-14.05FikhKur'anske znanosti
14:20-15:00

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40Osnovi komunikologije
8.40-9.20Osnovi komunikologije
9.35-10.15Arapski jezik 2Engleski jezik 2MedijiOsnovi komunikologije
10.15-10.55Osnovi komunikologijeEngleski jezik 2MedijiOsnovi komunikologijeTematski tefsir (svake druge sedmice)
11.10-11.50Osnovi komunikologijeAkaid 2Arapski jezik 2Tematski tefsir
Školska pedagogija
Tematski tefsir
11.50-12.30Osnovi komunikologijeAkaid 2Arapski jezik 2Tematski tefsir
12.45-13.25Osnovi komunikologijeDidaktikaDidaktikaEpistemologija 2
13.25-14.05DidaktikaEpistemologija 2
14.15-14.55Epistemologija 2

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
PonedjeljakUtorak
Srijada

ČetvrtakPetak
Subota
8.00-8.40Usuli fikh 1Usuli fikh 1Usuli fikh 1Usuli fikh 1Usuli fikh 1
8.40-9.20Usuli fikh 1Usuli fikh 1Usuli fikh 1Informativno novinarstvo
Usuli fikh 1
Usuli fikh 1
9.35-10.15Usuli fikh 1Hadis 3
Teorije šerijatskog prava
Usuli fikh 1Metodologija novinarstva
Usuli fikh 1
Usuli fikh 1
10.15-10.55Usuli fikh 1Hadis 3
Teorije šerijatskog prava
Usuli fikh 1Metodologija novinarstva
Usuli fikh 1
Usuli fikh 1Ustavno pravo
11.10-11.50Engleski jezik 3Islamsko nasljedno pravoEtika
Usuli fikh 1
Arapski jezik 3Usuli fikh 1Ustavno pravo
11.50-12.30Engleski jezik 3Islamsko nasljedno pravoEtika
Usuli fikh 1
Arapski jezik 3Usuli fikh 1Ustavno pravo
12.45-13.25Usuli fikh 1Da'va 2Teorije šerijatskog pravaUstavno pravo
13.25-14.05Usuli fikh 1Da'va 2Teorije šerijatskog pravaTeorije šerijatskog prava
14.05-16.45Metodologija novinarstvaUsuli fikh 1

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
PetakSubota
8.00-8.40Međunarodno javno pravoKrivično pravo
8.40-9.20Međunarodno javno pravoKrivično pravo
9.35-10.15Arapski jezik 4
Engleski jezik 4
Islamska kultura i civilizacijaMeđunarodno javno pravoKrivično pravo
10.15-10.55Arapski jezik 4
Engleski jezik 4
Islamska kultura i civilizacijaMeđunarodno javno pravoKrivično pravo
11.10-11.50Akaid 4
Usuli fikh 2
Metodika vjerske nastave
Usuli fikh 2
Hadis 4Usuli fikh 2
11.50-12.30Akaid 4
Usuli fikh 2
Intencije šerijataHadis 4Intencije šerijata
Etika u novinarstvu
12.45-13.25Intencije šerijataArapski jezik 4Etika u novinarstvu
13.25-14.05Intencije šerijataEtika u novinarstvu
14.15-15.45Savr. fikhska pitnjaEtika u novinarstvu