Raspored nastave

1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Arapski jezik 1Engleski jezik 1Hadis 1Kur'anske znanositi
10.15-10.55Arapski jezik 1Engleski jezik 1Hadis 1Kur'anske znanositi
11.10-11.50Kur'anske znanosti (V) Svjetske religijePedagogijaHadis 1 (V)
11.50-12.30Svjetske religijePedagogijaEngleski jezik 1 (V)
12:45-13:25Kiraet 1Arapski jezik 1Fikh
13.25-14.05Kiraet 1Arapski jezik 1Fikh
14:20-15:00Fikh
Fikh

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Isl. bračno pravo(V)Engleski jezik 2Arapski jezik 2Bošnjačka književnost
10.15-10.55Engleski jezik 2 (V)Engleski jezik 2Arapski jezik 2Bošnjačka književnost
11.10-11.50Arapski jezik 2Komparativne religije
11.50-12.30Arapski jezik 2Komparativne religijeDidaktika
12.45-13.25Kiraet 2Didaktika
13.25-14.05Kiraet 2Isl. bračno pravo
14.15-14.55Isl. bračno pravo

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
PonedjeljakUtorak
Srijada

ČetvrtakPetak
Subota
8.00-8.40Usuli fikhUsuli fikhUsuli fikhUsuli fikhUsuli fikh
8.40-9.20Usuli fikh
Da'va 2 (V)
Usuli fikhUsuli fikhUsuli fikhUsuli fikh
9.35-10.15Usuli fikh
Hadis 3
Usuli fikh
Historija Sandžaka
Usuli fikh
Metodologija novinasrstva
Usuli fikh
Kiraet 3
Usuli fikh
10.15-10.55Usuli fikh
Hadis 3
Usuli fikh
Historija Sandžaka
Usuli fikh
Metodologija novinasrstva
Usuli fikh
Kiraet 3
Usuli fikh
11.10-11.50Usuli fikh
Engleski jezik 3
Usuli fikh
Da'va 2
Usuli fikh
Arapski jezik 3
Engleski jezik 3 (V)
11.50-12.30Usuli fikh
Engleski jezik 3
Usuli fikh
Da'va 2
Usuli fikh
Arapski jezik 3
Arapski jezik 3
12.45-13.25Hadis 3(V)Arapski jezik 3
13.25-14.05Isl. građansko pravo
14.05-Isl. građansko pravo

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
PetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20Odnosi s javnošćuOdnosi s javnošću
9.35-10.15Kiraet 4
Odnosi s javnošću
Škole tefsira
Odnosi s javnošću
Arapski jezik 4Engleski jezik 4
10.15-10.55Kiraet 4
Osnovi propagande
Škole tefsira
Osnovi propagande
Arapski jezik 4Engleski jezik 4
11.10-11.50Fikhska pravila
Osnovi propagande
Arapski jezik 4
Osnovi propagande
Isl. kultura i civilizacijaAkaid 4
11.50-12.30Fikhska pravila
Metodika vjerske nastave
Arapski jezik 4Isl. kultura i civilizacijaAkaid 4
12.45-13.25Metodika vjerske nastaveEngleski jezik 4 (V)
13.25-14.05