Raspored nastave

1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15SiraEngleski jezik 1Arapski jezik 1Metodologija NIR-a
10.15-10.55SiraEngleski jezik 1Arapski jezik 1Metodologija NIR-a
11.10-11.50Arapski jezik 1Engleski jezik 1
11.50-12.30Engleski jezik 1Epistemologija 1
(Počev od 23.10.)
12:45-13:25Epistemologija 1
13.25-14.05Kiraet 1
14:20-15:00

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20Uvod u pravo
9.35-10.15Bošnjačka književnostArapski jezik 2Hadis 2Uvod u pravo
10.15-10.55Bošnjačka književnostArapski jezik 2Hadis 2Islamsko bračno pravo
11.10-11.50Da'va 1Akaid 2Engleski jezik 2Islamsko bračno pravo
11.50-12.30Da'va 1Akaid 2Engleski jezik 2Da'va 1
12.45-13.25Islamsko bračno pravoArapski jezik 2Da'va 1
13.25-14.05Kiraet 2
14.15-14.55

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
PonedjeljakUtorak
Srijada

ČetvrtakPetak
Subota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15
10.15-10.55
11.10-11.50
11.50-12.30
12.45-13.25
13.25-14.05
14.05-16.45

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
PetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Hadis 4Arapski jezik 4
10.15-10.55Hadis 4Arapski jezik 4Arapski jezik 4
11.10-11.50Škole tefsiraEngleski jezik 4Akaid 4
11.50-12.30Škole tefsiraEngleski jezik 4Akaid 4
12.45-13.25
13.25-14.05Kiraet 4
Islamska umjetnost (17.00h)
//svake druge sedmice
počev od 05.11.//