Raspored nastave

1. godina

Raspored nastave za prvu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15Uvodno predavanjeEngleski jezik 1Akaid 1Metodologija NIR-a
10.15-10.55Uvodno predavanjeEngleski jezik 1Akaid 1Metodologija NIR-a
11.10-11.50
11.50-12.30
12:45-13:25
13.25-14.05
14:20-15:00

2. godina

Raspored nastave za drugu godinu
PonedjeljakUtorakSrijadaČetvrtakPetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15
10.15-10.55

11.10-11.50
11.50-12.30
12.45-13.25
13.25-14.05
14.15-14.55

3. godina

Raspored nastave za treću godinu
PonedjeljakUtorak
Srijada

ČetvrtakPetak
Subota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15
10.15-10.55
11.10-11.50h
11.50-12.30
12.45-13.25
13.25-14.05
14.05-

4. godina

Raspored nastave za četvrtu godinu
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
PetakSubota
8.00-8.40
8.40-9.20
9.35-10.15

10.15-10.55
11.10-11.50
11.50-12.30
12.45-13.25
13.25-14.05
14.20-15.00