Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
10. juni
Odnosi s javnošću (9.00h)
Osnovi propagande (11.00h)
Akaid 1, 2, 4 (11.00h)
Arapski jezik 1(11.00h)
11. juni
Arapski jezik 2, 4(10.00h)
Svjetske religije; Komparativne religije; Akaid 3 (11.00h)
Didaktika; Andragogija (12.00h)
12. juni
Islamsko građansko pravo(9.00h)
Pedagogija; Školska pedagogija; Porodična pedagogija (10.00h)
Arapski jezik 3 (10.00h)
13. juni
Metodologija NIR-a(10.00h)
Metodologija NIR-a - master(10.00h)
Engleski jezik 1, 2, 3, 4(10.00h)
Metodika vjerske nastave (11.00h)
Da'va 1, 2 (12.00h)
14. juni
Islamska filozofija; Etika; Islamska kultura i civilizacija (10.00h)
15. juni
17. juni
Kurban-bajram
18. juni
Kurban-bajram
19. juni
Kurban-bajram
20. juni
Kiraet 3, 4(10.00h)
Opšta psihologija; Edikacijska psihologija (12.00h)
21. juni22. juni
Islamska umjetnost (9.00h)
24. juni
Usuli fikh; TEorije šer. prava(10.00h)
Bosanski jezik; Kultura govora (15.00h)
25. juni
Mediji; Historija Sandžaka;
Sociologija; Metodologija
novinarstva (10.00h)
Kiraet 1, 2 (10.00h)
26. juni
Islamska pedagogija (8.00h)
Hadis1, 2, 3,4; Sira(10.00h)
Hadis - master (10.00h)
27. juni
Islamsko bračno pravo (10.00h)
Islamskao nasljedno pravo; Fikhska pravila (11.00h)
Usuli fikh - master (11.00h)
28. juni
Fikh (9.00h)
Savrefmena Fikh. pitanja (13.30h)
29. juni