Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
22. januar
Isl. nasljedno pravo; Isl. kazneno pravo (11.00h)
Usuli fikh - master(11.00h)
Isslamsko građansko pravo (10.00h)
23. januar24. januar
Arapski jezik (10.00h)
Opšta pedagogija; Školska pedagogija; Porodična pedagogija (10.30h)
25. januar
Kiraet 3, 4 (10.00h)
Isl. filozofija; Etika; Isl. kultura i civilizacija (10.00h)
26. januar27. januar
29. januar
Kiraet 1, 2 (12.30h)
30. januar
Mediji; Sociologija;
Historija Sandžaka; Metodologija novinarstva (10.00h)
Akaid 1,3,4 (11.00h)
Bosanski jezik; Kultura Govora (14.00h)
31. januar
Akaid 2; Svjetske religije; Komparativn religije (11.00h)
Da'va 1, 2 (11.00h (Osnovni i master))
1. februar
Engleski jezik 1, 2, 3, 4 (10.00h)
2. februar
Opšta psihologija; Edukacijska psihologija (12.00h)
3. februar
Metodika vjerske nastave (9.00h)
Islamska umjetnost (10.00h)
Informativno novinarstvo (11.00h)
5. februar
Kur'anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira (10.00h (Osnovni i master)
Islamsko bračno pravo (10.00h)
6. februar
Sira; Hadis 1, 2, 3, 4 (10.00h) (Osnovni i master)
7. februar
Metodologija NIR-a ((Master) 10.00h)
Usuli fikh 1, 2 (10.00h) Osnovni studij)
8. februar
Metodologija NIR-a (10.00h)
Didaktika; Andragogija (12.30h)
Fikh; Savremena fikhska pitanja (10.00h)
9. februar
Bošnjačka književnost;
Bosnistika (10.00h)
10. februar
Islamsak pedagogija (10.00h)