Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
19. septembar
20. septembar
21. septembar
22. septembar

23. septembar

24. septembar26. septembar


27. septembar
28. septembar

29. septembar


30. septembar
1. oktobar
3. oktobar
4. oktobar
5. oktobar
6. oktobar
7. oktobar
8. oktobar
Islamska filozofija (14.00h)
10. oktobar
Epistemologija 1, 2 (10.00h)
Pedagogija (10.00h)
Islamsko nasljedno pravo; Islam. kazneno pravo; Fikhska pravila; Etika (11.00h)
Kiraet 1,2,3,4 (13.30h)
11. oktobar
Islamska umjetnost (10.00h)
Fikh; Savremene fetve (10.00h)
Arapski jezik 1,2,3,4 (10.00h)
Kur’anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira (10.00h)
Sociologija; Historija Sandžaka; Mediji; Metodologija novinarstva (10.00h)
Da'va 1, 2 (11.00h)
Islamska kult. i civilizacija (11.00h)
12. oktobar
Hadis 1,2,3,4; Sira (10.00h)
Informativno novinarstvo (10.00h)
13. oktobar
Engleski jezik 1,2,3,4 (10.00h)
Metodologija NIR-a (11.00h)
Akaid 1,2,3,4 (12.00h)
Opšta psihologija; Edukacijska psihologija (12.00h)
14. oktobar
Školska pedagogija; Islamska pedagogija (8.00h)
Bosanski jezik; Kultura govora (10.00h)
Usuli fikh 1,2; Teorije šer. prava; Intencije šer. prava (10.00h)
Islamsko građansko pravo (10.00h)
Didaktika; Porodična pedagogija; Andragogija (10.30h)
15. oktobar