Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
29. mart30. mart
Arapski jezik 1,2,3,4 (11.00h)
31. mart
Pedagogija; Islamska pedagogija (12.00h)
1. april
Komunikologija; Etika u novinarstvu
Metodologija NIR-a (11.00h)
Didaktika; Porodična pedagodija; Andragogija (11.30h)
Isl. kult. i civilizacija (12.30h)
2. april
Engleski jezik 1,2,3,4 (10.00h)
3. april
Islamska umjetnost (9.00h)
5. april
Sociologija; Historija Sandžaka; Mediji; Metodologija novinarstva (10.00h)
6. april
Isl. naslj. pravo; Isl. gr. pravo; Isl. kaz. pravo; Fikhska pravila (10-00h)
7. april
Fikh; Savremena fikhska pitanja (10.00h)
Da'va 1,2 (11.00h)
Opšta psihologija; Edukacijske psihologija (12.30h)
Školska pedagogija (12.00h)
8. april
Akaid 1,2,3,4 (9.30h)
Islamsko bračno prao (10.00h)
Usuli fikh 1, 2; Teorije šerijata; Intencije šerijata (11.00h)
Kiraet 1,2,3,4 (14.00h)
9. april
Uvod u pravo; Uvod u građansko pravo (9.00h)
Hadis 1,2,3,4; Sira (10.00h)
Kiraet 1,2,3,4 (11.00h)
10. april
Epistemologija 1,2 (12.00h)
12. april
Kur'anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira (11.00h)
Porodično i nasljedno pravo; Upravno pravo (11.00h)
13. april
Bosanski jezik; Kultura gora (11.00h)
Bošnjačka književnost; Bosnistika (11.00h)
14. april
15. april16. april
Islamska filozofija (13.30h)
17. april
Informativno novinarstvo (ispit i upus ocjena)