Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Subota
25. oktobar
Akaid 1,2,3,4 (12.00h)
26. oktobar
Pedagogija; Islamska pedagogija (12.00h)
27. oktobar
Sociologija; Historija Sandžaka; Mediji; Metodologija novinarstva (11.00h)
28. oktobar
Metodologija NIR-a (11.00h)
29. oktobar
Engleski jezik 1,2,3,4 (10.00h)
Islamsko nasljedno pravo; Islam. građansko pravo; Islam. kazneno pravo; Fikhska pravila; Etika (11.00h)
30. oktobar
Uvod u pravo (10.00h)
1. novembar
Arapski jezik (11.00h)
Islamska filozofija (11.00h)
Osnovi komunikologije (11.00h)
Bošnjačka književnost; Bosnistika (11.00h)
2. novembar
Kur’anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira (10.00H)
Porodična pedagogija; Andragogija (13.30h)
3. novembar
Usuli fikh 1, 2; Teorije šerijata; Intencije šerijta (11.00h)
Da'va 1, 2 (11.00h)
Opšta psihologija; Edukacijska psihologija (12.00h)
4. novembar
Islamsko bračno pravo (9.30h)
Hadis 1,2,3,4; Sira (10.00h)
Isl. kultura i civilizacija (11.00h)
5. novembar
Bosanski jezik; Kultura govora (10.00h)
Školska pedagogija (14.00h)
Islamska umjetnost (16.30h)
6. novembar
8. novembar
Metodika vjerske nastave (11.00h)
Upravno pravo (12.00h)