Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Subota
11. april
Akaid 1,2,3,4 (11.00h)
12. april
Mediji; Sociologija;
Historija Sandžaka;
Metodologija novinarstva
13. april
14. april
Metodologija NIR-a (11.00h)
Arapski jezik 1,2,3,4 (11.00h)
15. april
Islamska umjetnost (14.00h)
Engleski jezik 1,2,3,4 (11.00h)
Opšta psihologija;
Edukacijska psihologija (12.00h)
16. april
18. april
Sira; Hadis 1,2,3,4(11.00h)
Fikh; Savremena
fikhska pitanja (11.00h)
19. april
Etika; Isl. nasljedno
pravo; Isl. kazneno
pravo; Fikhska pravila (10.00h)
Didaktika; Porodična
pedagogija (13.00h)
20. april
21. april
Islamsko
bračno pravo (11.00h)
Isl. grđansko pravo (13.00h)
Kiraet 1,2,3,4 (13.30h)
Kur'anske znanosti;
Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira(11.00h)
Da'va 1,2(11.00h)
Kiraet 1,2,3,4 (13.30h)
22. april
Andragogija (12.00h)
Školska pedagogija (14.00h)
23. april
25. april26. april27. april28. april29. april30. april
2. maj3. maj4. maj5. maj6. maj7. maj
9. maj
Bosanski jezik; Kultura govora (11.00h)