Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
18. septembar
Isl. građansko pravo (9.00hl
Isl. nasljedno pravo; Isl. kazneno pravo (11.00h)
Pedagogija; Školska pedagogija; Porodična pedagogija (11.00h)
Kiraet 1, 2 (13.30h)
19. septembar
Arapski jezik 1,3,4 (10.00h)
Opšta psihologija; Edukacijske psihologija (12.00h)
20. septembar
Akaid 1,2,3,4; Svjetske religije; Komparativne religije (10.00h)
Didaktika; Andragogija (12.00)
21. septembar
Odnosi s javnošću (9.00h)
Engleski jezik 1,2,3,4; Arapski jezik 2 (10.00h)
22. septembar
Islamska pedagogija (8.00h)
Osnovi propagande (9.00h)
Osnovi komunikologije (10.00h)
23. septembar
25. septembar
Isslamsko bračno pravo (9.30h)
Fikh; Savremena fikhska pitanja (10.00h)
Kiraet 3, 4; Islamska filozofija; Etika; Isl. kultura i civilizacija (10.00h)
26. septembar
Da'va 1, 2 (11.00h)
Usuli fikh 1, 2; Teorije šer. prava (10.00h)
Bošnjačka književnost; Bosnistika (10.00h)
27. septembar
Kur'anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira (10.00)
28. septembar
Hadis 1, 2, 3, 4; Sira (10.00h)
29. septembar
Informativno novinarstvo (9.30h)
Bosanski jezik; Kultura Govora (10.00h)
Mediji; Sociologija; Historija Sandžaka; Metodologija novinarstva (10.00h)
30. septembar
Metodika vjerske nastave (9.00h)