Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
13. juni
Arapski jezik 1, 3 (10.00h)
Arapski jezik 2, 4 (11.00h)
Odnosi s javnošću; Osnovi propagande (10.00h)
Savremena fikhska pitanja (10.00h)
14. juni
Islamska kultura
i civilizacija (11.00h)
Didaktika; Andragogija;
Porodična pedagogija (12.00h)
15. juni
Engleski jezik 1,2,3,4(10.00h)
16. juni
Sociologija; Historija Sandžaka; Mediji; Metodologija novinarstva (10.00h)
Kur’anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira (11.00h)
17. juni
Opšta psihologija;
Edukacijska psihologija (12.00h)
Islamsko građ.
pravo (13.30h)
18. juni
Bošnjačka književnost;
Bosnistika (11.00h)
20. juni
Osnovi komunikologije;
Etika u novinarstvu (9.00h)
Pedagogija (10.00h)
Informativno novinarstvo (11.00h)
21. juni
Akaid 1, 2,3,4 (10.00h)
Da'va 1, 2 (11.00h)
22. juni
Metodika vjerske nastave (9.00h)
Bosanski jezik;
Kultura govora (15.00h)
23. juni
Metodologija NIR-a (10.00h)
24. juni
Školska pedagogija;
Islamska pedagogija (8.00h)
25. juni
Uvod u pravo (9.00h)
27. juni
Islamsko bračno pravo (10.00h)
Usuli fikh 1, 2; Teorije šer prava; Intencije šerijata (11.00h)
Kiraet 1,2,3,4 (13.30h)
Islamska filozofija (14.00h)
28. juni
Fikh (10.00h)
Da'va 1, 2 (11.00h)
Kiraet 1,2,3,4 (13.30h)
29. juni
Hadis 1; Hadis 2; Sira; Hadis 3; Hadis 4 (10.00h)
30. juni
Islamsko nasljedno pravo; Islam. kazneno pravo; Fikhska pravila; Etika (11.00h)
1. juli2. juli
Islamska umjetnost (9.30h)
4. juli
Epistemologija 1, 2 (10.00h)