Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Subota
14. juni
Arapski jezik 1, 2 (10.00h)
Arapski jezik 3, 4 (11.30h)
15. juni
Pedagogija; Islamska pedagogija (10.00h)
16. juni
Isl. građansko pravo; Fikhska pravila (11.00h)
Didaktika; Porodična pedagogija; Andragogija (12.00h)
17. juni
Metodologija NIR-a (10.00h)
18. juni
Engleski jezik 1, 3 (10.00h)
Engleski jezik 2, 4 (11.00h)
19. juni
Informativno novinarstvo (9.00h)
Islamska filozofija (11.00h)
21. juni
Akaid 1, 3 (10.00h)
Akaid 2, 4 (10.00h)
Osnovi propagande; Odnosi s javnošću (10.00h)
22. juni
Mediji; Sociologija; Historija Sandžaka; Metodologija novinarstva (10.00h)
23. juni
Školska pedagogija (12.00h)
24. juni
Osnovi komunikologije; Etika u novinarstvu (9.00h)
Kur'anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira (10.00h)
25. juni
Metodika vjerske nastave (9.00h)
Islamsko bračno pravo (10.00h)
Islamska umjetnost (9.00h)
Bosanski jezik; Kultura govora (10.00h)
Usuli fikh 1; Intencije Šerijata (10.00h)
Opšta psihologija; Edukacijska psihologija (12.00h)
26. juni
Uvod u pravo; Uvod u građansko pravo; Međunarodno javno pravo; Krivično pravo; Ustavno pravo (9.00h)
28. juni
Kiraet 1,2,3,4 (10.00h)
29. juni
Kiraet 1,2,3,4 (10.00h)
Islamska kultura i civilizacija (11.00h)
30. juni
Hadis 1,2,3,4; Sira; (10.00h)
Da'va 1,2 (11.00h)
1. juli
Isl. nasljedno pravo; Isl. kazneno pravo; Etika (11.00h)
Fikh (11.00h)
Porodično i nasljedno pravo; Upravno pravo (12.00h)
Savremena fikhska pitanja (13.30h)
2. juli
Usuli fikh 2; Teorije šerijata (10.00h)
3. juli
Uvod u pravo; Uvod u građansko pravo; Međunarodno javno pravo; Krivično pravo; Ustavno pravo (9.00h)
Epistemologija 1,2 (13.15h)