Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
14. septembar
11.00h Akaid 1,2,3,4
15. septembar
9.00h Osnovi komunikologije; Etika u novinarstvu
10.00h Pedagogija; Islamska pedagogija
16. septembar
12.00h Opšta psihologija; Edukacijska psihologija
17. septembar
10.00h Mediji; Sociologija; Etika; Historija Sandžaka; Metodologija novinarstva
18. septembar
10.00h Engleski jezik
19. septembar
12.00h Didaktika; Andragogija; Porodična pedagogija
21. septembar
10.00h Arapski jezik
11.00h Bosanski jezik; Kultura govora
22. septembar
11.00h Da'va
11.00h Isl. nasljedno pr.; Isl. građansko pr.; Isl. kazneno pr.; Fikhska pravila
23. septembar
10.00h Hadis 1,2,3,4; Sira
24. septembar
10.00 h Metodologija NIR-a
11.00h Kur'anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira
25. septembar
9.00 h Uvod u pravo; Uvod u građansko pravo
26. septembar
10.00h Informativno novinarstvo
28. septembar
10.00h Kiraet
29. septembar
11.00 h Fikh; Savremena fikhska pitanja
30. septembar
10.00h Bošnjačka književnost; Bosnistika