Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
23. januar
Školska pedagogija (10.00h)
Porodična pedagpgija (11.00h)
Isl. nasljedno šravo (11.00h)
24. januar
Islamska filozofija;
Etika; Isl. kultura i civilizacija (10.00h)
25. januar
Mediji; Sociologija; Historija Sandzaka; Metodologija novinarstva (10.00h)
Arapski jezik (10.00h)
Islamsko građansko pravo (11.00h)
26. januar
Metodologija NIR-a (10.00h)
Didaktika; Andragogija (12.30h)
27. januar
Engleski jezik (10.00h)
Arapski jezik 2 (10.00h)
28. januar
Bošnjačka književnost; Bosnistika (13.00h)


30. januar
Metodika vjerske nastave (9.30h)
Opšta psihologija;
Edukacijska psihologija (12.00h)
31. januar
Epistemologija 1,2 (10.00h)

1. februar
Da'va 1, 2 (11.00h)
2. februar
Hadis 1,2,3,4; Sira (10.00h)
3. februar
Kur'anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira (10.00h)
4. februar
Uvod u pravo (9.00h)
6. februar
Fikh; Savremena fikhska pitanja (10.00h)
7. februar
Isl. bračno pravo (9.00h)
Islamska pedagogija (8.00h)
Akaid 2, 4; Komparativne religije (12.00h)
Kiraet 1, 2 (12.30h)
8. februar
Kiraet 3, 4 (10.00h)
Akaid 1,3 (10.00h)
9. februar
Bosnski jezik; Kultura govora (12.00h)
Usuli Fikh 1,2; Teorije šerijata; Intencije šerijata (ISPITI ĆE SE POLAGATI KADA PROFESOR BUDE DOLAZIO DA DRŽI PREDAVANJA)
10. februar11. februar
Islamska umjetnost (9.30h)