Raspored ispita

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
12. oktobar13. oktobar
Islamsko bračno pravo (10.00h)
Kur’anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira (11.00h)
14. oktobar
Engleski jezik (11.00h)
Kiraet 1,2,3,4 (10.00h)
15. oktobar
Sociologija; Historija Sandžaka; Mediji; Etika; Metodologija novinarstva (11.00h)
16. oktobar
Akaid 1,2,3,4 (10.00h)
Opšta psihologija; Edukacijska psihologija (12.00h)
17. oktobar
Didaktika; Andragogija; Porodična pedagogija (11.00h)
19. oktobar
Arapski jezik (10.00h)
20. oktobar
Da'va (11.00h)
21. oktobar
Islamsko nasljedno pravo; Islam. građansko pravo; Islam. kazneno pravo; Fikhska pravila (11.00h)
22. oktobar
Metodologija NIR-a (10.00h)
Fikh; Savremena fikhska pitanja (10.00h)
23. oktobar
Uvod u pravo; Uvod u građansko pravo (8.00h)
Hadis 1,2,3,4; Sira (10.00h)
Islamska umjetnost (14.00h)
24. oktobar
Epistemologija 1, 2 (11.00h)
Porodično i nasljedno pravo; Upravno pravo (11.00h)
26. oktobar
Bosanski jezik; Kultura govora (11.00h)
Bošnjačka književnost; Bosnistika (11.00h)
27. oktobar
Islamska filozofija (11.00h)
28. oktobar29. oktobar
Pedagogija; Islamska pedagogija
30. oktobar31. oktobar
2. novembar3. novembar
Usuli fikh 1,2; Teorije šerijata; Intencije šerijata
4. novembar5. novembar6. novembar7. novembar