Jednogodišnji akademski master studij

Smjer:ISLAMISTIKA

Redni broj

I

semestar

ECTS Redni broj

II

semestar

ECTS

1. Užestručni predmet  1

Hadis

10 4. Metodologija istraživanja rada 7
2. Užestručni predmet  2

Usuli -fikh

10 5. Tefsir 7
6. Izborni predmet iz struke 6
3. Izborni predmet opšteg karakter

Da’wa

10 7. Završni – master rad 10
UKUPNO ECTS 30 UKUPNO ECTS 30

Izborni predmet iz struke:

Redni broj Predmeti
1. Savremene religije svijeta
2. Metodika nastave islamske vjeronauke
3. Akaid

Leave a comment