Doktorske akademske studije


ISLAMISTIKA

Prva studijska godina

Časovi aktivne nastave

 

Red.

broj

Naziv naučno-nastavne aktivnosti

Semestar

studija

Staus predme-

ta

Neposredni rad nastavnika

Samost.

rad stude-

nata

ECTS

1.

Užestručni predmet 1.

Savremeno razumijevanje hadisa

Prof. dr Šefik Kurdić

I

Obavez.

5

3

9

2.

Užestručni predmet 2.

Idžtihad

Prof. dr Sulejman Topoljak

I

Obavez.

5

3

10

3.

 

Užestručni predmet 3.

Metodologija tefsira

Prof. dr Safvet Halilović

I

Obavez.

4

2

8

4.

Tewhid

 Prof. dr Almir Pramenković

I

Obavez.

4

2

8

5.

Savremena islamska misao

Prof. dr Metin Izeti

II

Obavez.

4

2

 

 

Upravljanje znanjem

Prof. dr Mevlud Dudić

 

 

 

 

 

6.

Izborni predmet opšteg karaktera

II

Izborni

4

2

8

7.

Izborni predmet iz struke

II

Izborni

4

2

8

Tabela stručnih predmeta

r.b. Nastavni predmet  
1. Da’wa Prof. dr Mevlud Dudić
2. Islam i politika Prof. dr Admir Muratović
3. Islamska ekonomija Doc. dr Enver Gicić
4. Savremene religije svijeta prof. dr Admir Muratović

 

 Po okončanju ispita u prvoj studijskoj godini kandidati biraju i prijavljuju teme doktorskih disertacija.

Fakultet sprovodi proceduru za ocjenu podobnosti teme i kandidata.

 

 

Druga studijska godina

Časovi aktivne nastave

 

Red.

broj

Naziv naučno-nastavne aktivnosti

Semestar

studija

Staus predme-

ta

Preda-

vanja

Samost.

rad stude-

nata

ECTS

1.

Istraživački rad za izbor teme i pregreda literature za doktorsku disertaciju

I

Obavez.

0

3

9

2.

Doktorska disertacija – istraživanje teme 1

I

Obavez.

0

6

10

3.

Izrada i objavljivanje prvog naučnog rada

I

Obavez.

0

6

9

4.

Doktorska disertacija – istraživanje teme 2

II

Obavez.

0

6

10

5.

Izrada i objavljivanje drugog naučnog rada

II

Obavez.

0

6

9

6.

Doktorska disertacija – istraživanje teme 3

II

Obavez.

0

9

13

 

 

 

 

 

Treća studijska godina

Časovi aktivne nastave

 

Red.

broj

Naziv naučno-nastavne aktivnosti

Semestar

studija

Status predme-

ta

Preda-

vanja

Samost.

rad stude-

nata

ECTS

1.

Doktorska disertacija – istraživanje teme 4

I

Obavez.

0

9

13

2.

Pisanje doktorske disertacije (obrada podataka doktorske disertacije)

I

Obavez.

0

9

14

3.

Izrada i objavljivanje trećeg naučnog rada

II

Obavez.

0

6

10

4.

Doktorska disertacija – istraživanje teme 5

II

Obavez.

0

6

12

5.

Odbrana Doktorske disertacije

II

Obavez.

0

8

11

 

Nakon obrazloženja teksta teme pred mentorom Fakultet pokreće proceduru za formiranje komisije za ocjenu i odbranu urađene teze.

 

Leave a comment