Upis

UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

INFORMACIJE O UPISU

Fakultet za islamske studije odobrava upis 60 studenata u prvu godinu četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija (240 ESPB), školske 2019/2020., opšti smjer.

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine. Rang lista primljenih kandidata ostvaruje se na osnovu uspjeha iz srednje škole i rezultata testa provjere opštih znanja.
Student po okončanju četvrte studijske godine, polaganjem diplomskog ispita, stiče diplomu o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja (240 ESPB).

Po završetku akademskih studija prvog nivoa studenti mogu upisati master studije u trajanju od jedne studijske godine, odnosno drugi stepen visokog obrazovanja (60 ESPB).

Studenti svršenici prvog niova akademskih studija u trajanju od 3 godine, mogu upisati master studije u trajanju od 2 godine, odnosno drugi stepen visokog obrazovanja
(120 ESPB).

Po okončanju drugog stepena kandidati mogu upisati doktorske studije za sticanje zvanja doktor nauka- Ph.D. u trajanju od tri studijske godine (180 ESPB).

JUNSKI UPISNI ROK

– dokumenta se predaju u periodu od 01. do 30. Juna

– a prijemni ispit će biti organiziran 01. jula 2019. godine u 10 h

– rang lista kandidata biće objavljena narednog dana od polaganja ispita;

– upis primljenih kandidata vršiće se u period od 01. do 05.07.;

 

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

– dokumenta se predaju u periodu od 1. do 15. septembra

– prijemni će biti organiziran 16. septembra 2019. godine u 10h

– rezultati prijemnog ispita: 17. septembra;

– upis primljenih kandidata vršiće se u period od 17. do 30.09.;

 

PRAVO ŽALBE

Nakon objavljene rang liste, kandidati imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od objavljivanja liste primljenih kandidata.

ŠKOLARINA

Školarina svih upisanih studenata 50 % stipendira Mešihat islamske zajednice u Srbiji dok ostali dio se može platiti u četiri rate do završetka natavne godine.

U cijenu školarine uračunata je prijava ispita u dva redovna i dva popravna roka, nastavne i vanastavne aktivnosti koje se ralizuju na Fakultetu. Studentima su na raspologanju, biblioteka koja broji nekoliko hiljada naslova stručne i dodatne literature, najmodernija čitaonica na ovim prostorima, multimedijalna sala opremljena najsavremenijim računarima kao i reprezentativni amfiteatar sa svom elektonkom opremom za nastavne i van nastavne aktivnosti….
Svi navedeni sadržaji dostupni su studentima kako bi upotpunili vrijeme između nastavnih aktivnosti i afirmisali svoje talente.

Plaćanje školarine studentima omogućeno je i preko mnogobrojnih stipendija na koje mogu konkurisati najbolji u prosjeku i vladanju.

 

STIPENDIJE

Fakultet dodjeljuje stipendije kandidatima koji su izvršili upis u prvu godinu akademskih studija, u visini pune školarine u akademskoj 2019/20:
– 40 novoupisanih studenata;
– Na osnovu činjenice da roditelji studenta imaju sedmoro i više djece.
Također, Fakultet godišnje dodeljuje stipendije za studente sa najboljim prosjekom u tekućoj akademskoj godini.
Određeni popust na školarinu studenti mogu ostvariti i po drugim osnovima prema raspisanom konkursu za tekuću akademsku godinu.

POSTUPAK PRIJAVE

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentsjkoj službi Fakulteta originalne primjerke ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Svjedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole.
2. Diploma o stečenom srednjem obrazovanju,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Dokaz o uplati naknade za upis i indeks.
5. Prijavni list koji se dobija u Studentskoj službi.

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš.

UPIS

Kandidat koji stekne pravo na upis podnosi:

1. Svjedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole, orginalna dokumenta;
2. Diploma o stečenom srednjem obrazovanju, orginalan dokument;
3. Izvod iz matične knjige rođenih, orginalan dokument;
4. Dvije fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
5. Dokaz o uplati troškova upisa

Snaga jednog naroda sadržana je u njegovom intelektualnom i obrazovnom potencijalu, u znanju čija svjetlost goni tamu sa horizonta nepoznatog i sakrivenog.

Bošnjaci u Sandžaku opstaju punih stotinu godina uprkos permanentnim nasrtajima na njihov vjerski, nacionalni i kulturni identitet. Jedna od najvećih nepravdi prema ovom kraju od strane svih sistema koji su njime upravljali  je sistematsko gušenje razvoja školstva, posebno vjersko-prosvjetnih ustanova.

Fakultet za islamske studije nastaje na temelju vjersko-obrazovnih ustanova u Sandžaku, koje su nastale u vrijeme Osmanlija još od 1461. godine.

Rad Fakulteta za islamske studije za muslimane Sandžaka znači očuvanje vjerskog znanja, kao i obezbjeđivanje sopstvenog, kvalitetnog kadrovskog potencijala. Djelatnost Fakulteta  za kulturu Bošnjaka znači nastavak vjekovne tradicije koja je po svojim osobenostima jedinstvena u Evropi i svijetu.

Zahvaljujući osnivanju Fakulteta za islamske studije Novi Pazar je postao studentski grad budući da je on prva viskoobrazovna institucija na ovom podneblju.

Više informacija :

Adresa: ul. Rifata Burdžovića br. 1, 36300 Novi Pazar, Srbija

Tel: + 381 20 316 904

Fax: + 381 20 316 904

Email: sekretar@fis.edu.rs