Osnivač i izdavač:
Fakultet za islamske studije,
Novi Pazar

Glavni urednik:
Doc.dr. Enver Gicić

Pomoćnik urednika:
Doc.dr.Hajrudin Balić

Šerijatski recenzent:
mr. Enver Omerović

Redakcija:
prof. dr. Admir Muratović
doc. dr. Haris Hadžić
doc. dr. Nezar Omran
doc. dr. Siham Mevid

Lektor:
Jasmina Radončić

Tehničko uređenje:
Media centar Islamske zajednice

Vol. 11 / 2019

Svi radovi se predaju u elektronskoj verziji. Zvanični jezici časopisa su Bosanski, Srpski i Engleski. Sažetak rada treba da bude na Engleskom i jednom od gore navedenih jezika. Rad treba du bude obima do 20 stranica i pripremljen u skladu sa uputstvom za izradu rada koje mozete preuzeti ovde.

ARHIVA BROJEVA

Vol. 1 - 2007
Kompletni radovi

Vol. 2 - 2008
Kompletni radovi

Vol. 3 - 2009
Kompletni radovi

Vol. 4 - 2010
Kompletni radovi


Vol. 5 - 2011

Kompletni radovi

Vol. 6 - 2012
Kompletni radovi

Vol. 7 - 2014
Kompletni radovi

Vol. 8 - 2015
Kompletni radovi

Vol. 9 - 2016
Kompletni radovi

Vol. 10 - 2018
Kompletni radovi

Vol. 11 - 2019
Kompletni radovi

 

Journal indexed in
Journal on portal

Adresa redakcije i izdavača: ul. Rifata Burdžovića br. 1, 36300 Novi Pazar, Srbija
Telefon: + 381 20 316 904, Fax: + 381 20 316 904, E-mail: sekretar@fis.edu.rs, http://www.fis.edu.rs
E-mail za slanje radova: imisao@uninp.edu.rs