Islamistika

Studijski smjer Islamistika je opšti smjer islamskih nauka i jedan je od dva osnovna smjera na Fakultetu za Islamske studije.

Unit Name Date Assignments
I godina
1. Arapski jezik 1
2. Bosanski jezik
3. Pedagogija
4. Metodologija NIR-a
5. Engleski jezik 1
6. Hadis 1
7. Fikh
8. Svjetske religije
9. Kur'anske znanosti
10. Kiraet 1
11. Akaid 1
12. Sira
Unit Name Date Assignments
II godina
1. Arapski jezik 2
2. Bošnjačka književnost
3. Engleski jezik 2
4. Mediji
5. Kiraet 2
6. Da'va 1
7. Opšta psihologija
8. Komparativne religije
9. Osnovi komunikologije
10. Islamska filozofija
11. Školska pedagogija
12. Didaktika
Unit Name Date Assignments
III godina
1. Arapski jezik 3
2. Engleski jezik 3
3. Kiraet 3
4. Sociologija
5. Kultura govora
6. Dawa 2
7. Etika
8. Hadis 3
9. Islamska pedagogija
10. Metodologija novinarstva
11. Informativno novinarstvo
12. Historija Sandžaka
Unit Name Date Assignments
IV godina
1. Arapski jezik 4
2. Engleski jezik 4
3. Kiraet 4
4. Islamska kultura i civilizacija
5. Edukacijska psihologija
6. Porodična pedagogija
7. Bosnistika
8. Metodika vjerske nastave
9. Odnosi s javnošću
10. Osnovi propagande
11. Islamska umjetnost
12. Etika u novinarstvu
13. Završni rad