Hadis

Saosjećanje u teškoći

Dječak je upitao oca: „Vidiš li kako se našem komšiji umanjio imetak, a trgovina mu propada?“Otac mu odgovori: „Molim Allaha da sačuva njega i njegov imetak. Znaci imana su da moliš za svoga brata muslimana ono što želiš i sebi.“Sin: „Iako moliš za njega i njegovo blagostanje, ne želim to, oče.“ Otac: „A šta želiš, […]