Fikh

Učenje Kur'ana kod osobe na samrti

PITANJE: Kakav je status osobe koja pogine od udara groma? Da li se ona smatra šehidom? ODGOVOR: Kada se spomene riječ šehid obično se odmah pomisli na osobu koja je peselila ili poginula u borbi, braneći svoju vjeru, čast, dostojanstvo i sl. Međutim, islamska ulema razlikuje dvije vrste šehida i to: one koji su šehidi […]

Putovanje žene

PITANJE: Molim Uzvišenog Allaha da Vas nagradi za Vaš trud koji ulažete da nam približite islamska pravila u životu. Volio bih da mi odgovorite na pitanje koje je meni trenutno aktuelno, a vjerujem i drugima će biti. Moja supruga završava postdiplomske studije na svom fakultetu i uzimajući u obzir vrijednost koju islam pridaje nauci, vjerujem […]

Držanje kućnih ljubimaca

PITANJE: Čitalac A.K. pita: „Kakav je stav po pitanju korišćenja lijekova u obliku kapsula? Omotač svih kapsula je na bazi želatina, što neki proizvođači navode u sastavu, a neki ne. Obzirom da je želatin najčešće životinjskog porijekla, postoji mogućnost da je i svinjskog, zavisno od proizvođača lijeka. Zahvaljujem se na trudu.“

Islam i politika

PITANJE: Kakav je šeriatski stav u pogledu učestvovanja muslimana u politici ili na izborima? Da li musliman svojim davanjem glasa određenoj stranci ili političaru saučestvuje u njegovim postupcima, ukoliko su u suprotnosti sa islamom ili interesima muslimana?  

Kamata

PITANJE: Da li je dozvoljeno osobi koja je, baveći se poslovanjem, došla do određenih sredstava putem kamate, da ta sredstva uzme, ali ne sa namjerom da ih koristi za svoje potrebe, već da ih podijeli u dobrotvorne svrhe?

Džuma namaz

PITANJE: Jedan naš čitalac piše: “Volio bih da mi riješite jednu nedoumicu. Od skora sam se, hvala Allahu, vratio pravim vrijednostima u životu, pa samim time i namazu. Vjerske obaveze praktikujem po hanefijskom mezhebu

Kurban Bajram

PITANJE: Dešavalo se često ranijih godina da početak ramazana i Ramazanskog bajrama ne bude u isti dan kod muslimana koji žive na različitim krajevima svijeta i na to smo se nekako navikli, jer smo prihvatili da se početak mjeseca ramazana utvrđuje pomoću pojave Mjeseca mlađaka, koji se negdje može vidjeti a negdje ne, što može […]

Abortus

PITANJE: Mene već duže vrijeme muči misao o Aršu (Allahovom prijestolju). Muči me misao da li je materijalan i da li je Allah (neka je Uzvišen od svake mahane) na prijestolju? Znam da moj Gospodar nije materijalan i zato me muči kada negdje pročitam da se Allah Uzvišeni smjestio na prijestolju. Možete li mi, molim […]

Vitr i kada’ namaz

PITANJE: Da li je dozvoljeno u toku putovanja, kada se skraćuju četvororekatni farzovi, skratiti i vitr i klanjati ga sa manje od tri rekata. Ukoliko jeste, koji je to broj rekata i kako da osoba postupi u tom slučaju? ODGOVOR: Vitr namaz, po mišljenju imama Ebu Hanife, spada u kategoriju obaveznih namaza na stepenu vadžiba, […]