Fikh

Poštujte dogovor

PITANJE: Da li je dozvoljeno, u situacijama kada čovjek pozajmi ili da na korišćenje imetak drugoj osobi, koja ga odbija u dogovorenom roku ili uopće vratiti, upotrijebiti neki drugi način kako bi se imetak vratio, npr. uzimanje bez pitanja osobe kojoj je on pozajmljen ili dat na korišćenje?

Abortus poslije četrdeset dana

Abortus poslije četrdeset dana, a prije udahnuća duše To je period između četrdeset dana i četvrtog mjeseca. Abortus u ovoj fazi je najbliži zabrani, te najmanje što se može reći jeste da je abortus mekruh tahrimen, a zabrana se povećava sa prolaskom vremena trudnoće. I u ovoj fazi abortus nije dozvoljen, osim kada se ispune […]

Bavljenje politikom nije zabranjeno

PITANJE: Poznato je da živimo u vremenu višepartijskog sistema, gdje ljudi na izborima svojim glasovima određuju koja će partija osvojiti vlast, ili biti u njoj. U tom smislu postoje partije različite orijentacije, sa naglašenom nacionalnom dimenzijom ili bez nje, pa se postavlja pitanje kakav je stav članstva ili aktivnog učešća u njima. Da li musliman […]

Abortus prije četrdeset dana

Period do četrdeset dana od početka trudnoće tretira se kao faza prije nego plod bude oblikovan. Oblikovanje počinje u vremenu od 20 do 25 dana, računajući od termina kada je menstruacija trebala biti, ali se nije desila, dodajući na to 15 dana, što je ujedno najkraći period čistoće između dvije menstruacije.

Spomenite Allahovo ime

PITANJE: Šta je potrebno učiniti da bi klanje životinje bilo po propisima Šerijata, te da bi njeno meso bilo dozvoljeno koristiti za ishranu?   ODGOVOR: Uzvišeni Allah je, kada je riječ o ishrani muslimana, u Kur'an-i-Kerimu propisao da mogu jesti dozvoljenu i prijatnu hranu: „O vjernici jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite […]

Kurban

PITANJE: Kakve su posljedice neizvršavanja propisa klanja kurbana? ODGOVOR: Klanje kurbana jeste vadžib – obavezno, po mišljenju imama Ebu Hanife, i dužna ga je izvršiti svaka osoba koja je u svom mjestu boravka, koja na dan Bajrama bude imala materijalnih mogućnosti da kupi životinju koju će zaklati na ime kurbana, a sa druge strane je […]

Paralelizam

PITANJE: U zadnje vrijeme u našem okruženju je sve veći broj pojedinaca i grupa koje sebi daju za pravo da se bave vjerskim aktivnostima, koje su ranije bile u nadležnosti organa Islamske zajednice, kao što je sakupljanje zekata, organizacija hadža, klanje kurbana, organizovanje dječjih obdaništa u kojima se djeca poučavaju propisima vjere islama, organizovanje drugih […]

O braku i porodici

PITANJE: Da li muž prilikom razvoda braka smije uskratiti ženi pravo na starateljstvo nad maloljetnom djecom? To jest, da li može maloljetnu djecu uzeti sa sobom i ne dozvoliti majci da nastavi voditi brigu o njima? ODGOVOR: Prema propisima Šerijata, zasnovanim na njegovom osnovnim izvorima, Kur'anu i Sunnetu, prioritet u starateljstvu nad djecom, nakon razvoda […]

Post i zdravstveni problemi

PITANJE: Da li je grijeh propuštene dane posta u mjesecu ramazanu, koji se trebaju nadoknaditi, odložiti nakon sljedećeg ramazana? ODGOVOR: Osoba koja je propustila određeni broj dana mjeseca posta dužna je nadoknaditi isti broj dana, i to po mogućnosti što prije, ne čekati da vrijeme prolazi, a da ona svoj dug ne izvršava, jer je […]